Džiaugsmu ir liudijimu dalytasi Jono Pauliaus II piligrimų centro gimtadienyje (2021 10 01)
Paskelbta: 2021-10-04 16:33:15

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras ir jo telkiama bendruomenė šiemet skaičiuoja jau 26-erius gyvavimo metus. Spalio 1-ąją, kaip ir kasmet, bendruomenės draugai bei visi norintieji buvo pakviesti į gimtadienį.

Gimtadienio proga visi drauge susitiko Kauno Švč. Trejybės (kunigų seminarijos) bažnyčioje, vakaro maldoje su Taizé giesmėmis. Tai buvo ne tik maldos, bet ir liudijimų vakaras – du jauni žmonės Miglė ir Matas pasidalijo apie savo tikėjimo kelionę, o į gimtadienio šventę pakviestas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ – savo impulsu.

Po maldos visi pasivaišino gimtadienio tortu ir turėjo galimybę pamatyti jaunos talentingos fotografės, savanorės Agnietės Čisler parengtą parodą „Dievo akys yra visur“  iš bendruomenės susitikimų akimirkų. 

Jono Pauliaus II piligrimų centre kiekvienas laukiamas. Čia antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val. galima susitikti bendroje maldoje (centras įsikūręs greta arkikatedros bazilikos, M. Valančiaus g. 4). 

Plačiau apie piligrimystes bei draugystę, ypač jaunų žmonių, galima rasti: 

www.piligrimyste.lt
www.facebook.com/piligrimyste/
www.youtube.com/user/pilligrimyste
www.instagram.com/piligrimu.centras/

Parengta pagal Jono Pauliaus II piligrimų centro informaciją 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune