Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta jaunimo pastoracija (2021 11 30)
Paskelbta: 2021-12-01 10:00:33

Lapkričio 30 d. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija tema „Jaunimo pastoracija“.

Joje dalyvavo Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai. Taip pat Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Nazarenko, Kauno I dekanato jaunimo vadovė Monika Žydeliūnaitė,

Konferencija pradėta Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Po bendros maldos į susirinkusius kreipėsi konferencijai vadovavęs mons. V. Grigaravičius. Dekanas priminė, kad svarbu skirti deramą dėmesį jaunimui, nuo kurio priklauso ateitis. Ne veltui Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kaip vieną iš prioritetų laiko jaunimo sielovadą. Kunigams, pasak dekano, tenka išgirsti daug įvairių nuomonių, netgi prieštaravimų, ypač iš tėvų, kurių vaikai rengiasi sakramentams, dėl darbo su jaunimu. Koks turėtų būti atsakas?

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Nazarenko kaip šio susitikimo tikslą išryškino pasikalbėjimo, pabendravimo ir pasidalijimo svarbą. Pasak jos, vienas iš pagrindinių Jaunimo centro uždavinių – darbas su parapijomis. Kunigams buvo pristatyta centro veikla, darbo su jaunimu metodai. Akcentuota viena iš svarbiausių sričių – darbas su jaunimo vadovais bei katechetais. Jie daugiausia susitinka su jaunimu, per juos galima ir reikalinga užmegzti artimą ryšį su jaunimu, ypač su sutvirtinamaisiais.

Jaunimo centro atstovės pasidalijo darbo su jaunimu patirtimi pandemijos metu. Nepaisant iššūkių, nuotoliniu būdu buvo surengta diena sutvirtinamiesiems „Užtvirtink“. Renginyje klausytasi liudijimų, atsakinėta į jaunimui rūpimus klausimus. Jaunimo centro atstovės taip pat pasidalijo mintimis apie rengimą Sutvirtinimo sakramentui. Pasak jų, svarbus grupės dydis, iš anksto sudarytas ir su parapijos klebonu suderintas metų planas, numatyti temų vedėjai. Prasminga nuolat palaikyti ryšį su Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių tėvais, rasti laiko ir asmeniniams pokalbiams su jaunimu apie jo motyvaciją.

Neapibrėžtas ir netikrumo kupinas laikotarpis parodė, kad reikia būti pasirengusiems dirbti tiek kontaktiniu, tiek ir nuotoliniu būdu. Ne visada atsiras galimybė surengti savaitgalį su nakvyne sutvirtinamiesiems. Kaip atsvara galėtų būti vienos dienos piligriminiai žygiai į Šiluvą arba maldos vakarai, į kurių rengimą būtų įtraukiami ir jaunuoliai. Jau rengiant jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui, prasminga supažindinti su parapijoje veikiančiomis grupelėmis, kurti savanorių komandą ir nuolat palaikyti parapijoje aktyviai veikiančius jaunus žmones. Akcentuota, kad parapijų katechetai turėtų nuolat atnaujinti savo žinias.

Vėliau kunigai, pasiskirstę į keletą grupelių, aptarė būdus, kaip spręsti konkrečias jaunimo pastoracijos problemas. Pabaigoje aptarti einamieji klausimai.

Konferencija baigta bendrais pietumis.

Kun. teol. lic. Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune