Trims „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbiams skirta 2021 m. Laisvės premija (2021 12 09)
Paskelbta: 2021-12-09 15:11:00

Trims Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbiams – Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai SJ, Eucharistinio Jėzaus seserims Bernadetai Mališkaitei SJE ir Gerardai Šuliauskaitei SJE gruodžio 9 d. LR Seimo posėdyje nutarta skirti 2021 metų Laisvės premiją.

Laisvės premija bus iškilmingai įteikta minint Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją.

LKB kronika buvo tiesos žodis apie tikinčiųjų padėtį ir tikėjimo persekiojimą sovietmečiu. Ji buvo leidžiama pogrindžio sąlygomis 17 metų (nuo 1972 iki 1989 metų). Pro „geležinę uždangą“ šis laisvės žodis pasiekdavo ir Vakarus. Kitąmet sukanka 50-metis, kai 1972 m. kovo 19 d. Simne buvo išleistas pirmasis jos numeris

Laisvės premijos laureatas yra ir kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, LKB kronikos vyriausiasis redaktorius ir leidėjas. Jam ši premija buvo skirta 2013 metais.

Nuo 2021 m. spalio LKB kronikos dokumentai yra įtraukti į UNESCO „Pasaulio atminties“ nacionalinį registrą.

2022-ieji paskelbti jubiliejiniais Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metais.

Nuotraukoje – leidimo 45-mečio paminėjimas Kaune (2017 kovas)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune