Meldžiant beatifikacijos Kaune paminėta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystė (2022 01 04)
Paskelbta: 2022-01-05 13:30:08

Nuotraukoje – stop kadras

Sausio 4 dienos vakare Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 78-osios metinės. Ji, būdama vos 20-ies, gynė savo garbę ir orumą nuo įsiveržusių į tėvų namus Kaune brutalių nusikaltėlių ir buvo jų nužudyta 1944 m. sausio 3-iosios naktį.

Ta proga iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius kunigas Andrius Končius, vicepostulatoriai kunigai Nerijus Pipiras ir Robertas Urbonavičius, taip pat parapijos vikaras kunigas Stasys Blinstrubis bei svečiai kunigai – Skriaudžių parapijos klebonas Arūnas Simonavičius ir brolis Rolandas Taučius OFM. Patarnavo diakonas Darius Venčkauskas.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusiuosius tikinčiuosius kreipęsis beatifikacijos bylų postulatorius kunigas A. Končius prašė melstis, kad beatifikacijos procesas vyktų sėkmingai.

Homiliją vėliau sakęs kunigas N. Pipiras pažymėjo, kad Dievo tarnaitę Eleną jos amžininkės vadino „mergina spindinčiu veidu“, nes Elena daug laiko praleisdavo maldoje, būdama su Dievu. Vienybė su Viešpačiu – jos gyvenimo kryptis. Rinktis Viešpaties valią, nepasiduoti aistroms buvo jos sąmoningas pasirinkimas. Pasak pamokslininko, to sąmoningo apsisprendimo už krikščioniškas vertybes, visus vienijančio kryžiaus ženklo labiausiai reikia mūsų visuomenei, šiandien kenčiančiai nuo susiskaldymo ir mirties kultūros apraiškų.

„Elena tiesiog gyveno dangumi. Šis faktas tesuteikia ir mums drąsos jausti, kad Viešpaties namų durys yra atvertos kiekvienam“, – kalbėjo pamokslininkas, apmąstydamas tos dienos Evangelijos pagal Joną ištrauką.

Šv. Mišių pabaigoje beatifikacijos bylų postulatorius kunigas A. Končius padėkojo kardinolui Sigitui Tamkevičiui, prieš daugiau nei dvidešimt metų Kauno arkivyskupijoje pradėjusiam Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą, visiems dalyvavusiems kunigams bei tikintiesiems.

Kunigas Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune