Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos piligriminių kelionių galimybės (2022 01 14)
Paskelbta: 2022-01-14 16:50:43

Sausio 14 dieną Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centre vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta piligriminių kelionių organizavimo tikintiesiems galimybėms aptarti. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravčius.

Po bendros maldos į susirinkusius kreipęsis dekanas mons. V. Grigaravičius paragino skirti laiko piligrimystės patirčiai ir svarbai parapijų sielovadoje apsvarstyti. Pasak dekano, per keliones žmonės keičiasi, piligriminės kelionės juos suartina, užsimezga artimesnis tarpusavio santykis.

Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis ir jaunimo programų koordinatorė Ingrida Eitminavičienė pasidalijo asmeniniais liudijimais apie piligrimystę. M. Kuraitis pristatė susirinkusiems Jono Pauliaus II piligrimų religinę bendruomenę kaip atskirą struktūrinį vienetą.

Kalbant apie piligrimines keliones, kurias koordinuoja Jono Pauliaus II piligrimų centras, akcentuota, kad visas dėmesys šiuo metu skiriamas parapijų bendruomenėms. Aptartos trys piligrimystės kryptys: piligrimystė Lietuvoje, piligrimystė užsienyje ir Gyvoji piligrimystė. Išgyvenamas pandemijos laikotarpis pakoregavo ir sielovadinius planus, taip buvo atrasta Gyvoji piligrimystė pėsčiomis. M. Kuraitis susirinkusiems pristatė ir plačiai aptarė penkis šios piligrimystės maršrutus į Šiluvą.

Daug dėmesio skirta ir naujam projektui „Piligriminis Kaunas“, kuris įgyvendinamas kartu su Kauno turizmo informacijos centru ir skirtas Kaunui kaip Europos kultūros sostinei 2022 paminėti. Šios, katechetinės, kelionės metu galima susipažinti ir aplankyti pagrindines Kauno šventoves. Trumpai pristatytos ir Jono Pauliaus II piligrimų centro organizuotos bei koordinuotos kelionės į Šventąją Žemę, Jordaniją, Romą, Fatimą. Tikimasi vėl jas organizuoti pasibaigus pandemijai. Jono Pauliaus II piligrimų centras nuolat organizuoja keliones į didžiąsias Lietuvos šventoves.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija.

Kauno I dekanato informacija
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune