Trečiadienio malda arkikatedroje – už šeimas, sutarimą ir taiką (2022 01 19)
Paskelbta: 2022-01-20 10:40:05

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

„Jaučiamės šeima, meldžiamės už šeimas, už Tėvynės šeimą, o šią Ekumeninės maldos savaitę – ypač už krikščionijos šeimą“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sausio 19-ąją arkikatedroje, ganytojo kvietimu susirinkus į trečiadienio maldos vakarą (ar per transliacijas).

Tą vakarą Viešpaties maldauta ir sutarimo tautoms, visam pasauliui – taikos ir ramybės, o šeimoms – džiugaus ištikimos meilės liudijimo. Maldoje sustiprinti Šeimos centro bendradarbiai bei savanoriai. Čia buvo užtartos ir tos mūsų šeimos, kurios išgyvena nepriteklius, netektis, priklausomybes, bei visi, kurie labiausiai kenčia nuo pandemijos, – vieniši, seni žmonės, kad ir jie patirtų dieviškąjį bei žmogiškąjį artumą. 

Eucharistija, kaip įprasta trečiadienio vakaruose, buvo švenčiama po adoracijos valandėlės bei arkivyskupo palaiminimo Švenčiausiuoju Sakramentu. Eucharistijos šventimui vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kunigas Artūras Kazlauskas. Patarnavo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunuoliai. Šioje liturgijoje aktyviai talkino šeimos – Gintarė ir Alfonsas Litvaičiai, Ievos ir Ignas Šiugždiniai bei Tomas Jundulas.

Savo homilijoje arkivyskupas pasidalijo mintimis apie girdėtą Evangeliją, tąkart bylojusią Jėzaus pagydymo stebuklus ir Šabo dienos pokalbį, kuriame Jėzus parodo savo dieviškąją galią ir paliudija Dievo teisingumą. Palaiminti, kurie trokšta teisingumo... Trokšti teisingumo yra krikščioniškojo gyvenimo dalis ir tikslas. Šv. Jonas Paulius II stojo mūru už religijos laisvę, žmogaus teises ir taip išjudino sovietinę imperiją, paremtą galia ir neteisingumu.

„Dažnai mes turime savojo teisingumo pagundą nekreipti dėmesio į Dievo valią. Žmogus turi būti nuolankus ir pabandyti įsijausti į kitą, pabūti „jo batuose“. Mes dažnai supykstame, įsikarščiuojame ir norime kone jėga įveikti kitą, kad jis paklustų mano supratimui, mano valiai, mano pasaulio matymui. Žinome, kad tas kelias neveda į taiką, bet į susipriešinimą. Šeimos gyvenime reikia taip pat daugiau klausyti, svarstyti, o  tik tada kalbėti, įsijausti į kito žmogaus tiesos supratimą ir atrasti savos tiesos netobulumus“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas savo homilijoje.

Joje, be kita, pasidalyta ir mintimis apie penkis akmenėlius, su kuriais kitados Dovydas stojo prieš Galijotą. Šie krikščioniui stiprybę teikiantys „penki akmenėliai“ – tai šv. Mišios, Dievo žodžio skaitymas, Sutaikinimo sakramentas, malda ir pasninkas. „Tebus mums paguoda, kad Jėzus mus gydo, kad moko trokšti teisingumo, kad padeda, jei esame vienybėje su Juo“, – sakė arkivyskupas.

Kitą trečiadienį, sausio 26 d., Kauno arkikatedroje vyks maldos vakaras už jaunimo ugdytojus

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune