Kūrybiškumu nustebinę moksleivių darbai dailyraščio konkurse „Geroji žinia“
Paskelbta: 2022-01-20 15:11:19

Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose jau ketvirti metai vyksta 2–12 klasių kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ pagal Mt 1, 20b–23. Tikybą lankantys mokiniai gilinosi į pateiktą Šventojo Rašto ištrauką, kaip angelas per sapną pasirodo Juozapui ir ragina nebijoti parsivesti į savo namus Marijos, netrukus pagimdysiančios sūnų, kurį Juozapas pavadins Jėzumi. Mokiniai kaligrafiška, dailia rašysena stengėsi Šventojo Rašto žodžius perkelti į piešiniais ar ornamentais išdailintą popieriaus lapą. Mokykla, atrinkusi 10 geriausių mokinių darbų iš penkių amžiaus grupių, pristatė į Kauno arkivyskupijos Katechetikos centrą, kur komisija atrinko kūrybiškiausius mokinių darbus kiekvienoje amžiaus grupėje, skirdama jiems 1, 2 ir 3-ią vietas:

1 vieta:
Daniela Bitinaitė, 3 kl., Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“, tikybos mokytoja metodininkė Vilma Tamošauskytė,
Gabriela Kveragaitė, 5 kl., Kauno Juozo Grušo meno mokykla, tikybos vyresnioji mokytoja Audronė Pundinenė, dailės mokytoja metodininkė Sima Venskūnienė,
Radvilė Masiulytė, 8 kl. Kauno Jėzuitų gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Gražina Dapšauskytė,
Radvilė Bikelytė, 10 kl., Kėdainių r. Šėtos gimnazija, tikybos vyresnioji mokytoja Lina Vaicekauskaitė,
Gabija Bajorinaitė, 11 kl., Kauno Jono Jablonskio gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Ieva Vasiliauskienė, dailės mokytojas metodininkas Ričardas Venskūnas.

2 vieta
Danielė Vyšniauskaitė, 3 kl., Kauno Žaliakalnio progimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Vilma Tamošauskytė,
Lukas Kozins, 5 kl., Kėdainių „Ryto“ progimnazija, tikybos vyresnioji mokytoja Nijolė Čeidienė,
Jogilė Abromaitytė, 8 kl., Josvainių gimnazija, tikybos mokytoja Vida Sirtautienė, technologijų mokytoja metodininkė Virginija Šilkaitienė,
Smiltė Aleknaitė, 9 kl., Kauno Jono Jablonskio gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Ieva Vasiliauskienė,
Emilija Kalesnykaitė, 11 kl., Ukmergės A.Smetonos gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Ramutė Sakalauskienė.

3 vieta
Grytė Skersonaitė, 4 kl., Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras, tikybos mokytoja metodininkė Jolanta Kiudulienė,
Milda Murmaitė, 6 kl., VDU „Atžalyno“ progimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Agnė Aleknavičienė,
Ugnė Lukoševičiūtė, 7 kl., Kauno Jėzuitų gimnazija, tikybos vyresnysis mokytojas Antanas Vasilius,
Aleksandra Voronkaitė, 10 kl., Kauno A. Smetonos gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Diana Cekanauskienė,
Vaiva Zinkevičiūtė, 11 kl., Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė Ramutė Sakalauskienė.

Šių geriausių darbų autoriams ir jų mokytojams įteikti Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro diplomai ir atminimo dovanos. Šalia šių 15 geriausių darbų komisija taip pat atrinko dar 33 darbus, išsiskiriančius puikiu kaligrafiniu raštu ar puikiai įkomponuotais piešiniais, atspindinčiais teksto prasmę. Moksleivių darbai stebino savo menine raiška, gražiomis kaligrafiškomis raidėmis, puikia darbų kompozicija, ypatingi tekstai su ornamentine puošyba. Šie darbai eksponuojami Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre ir virtualioje aplinkoje.

Šiame konkurse dalyvavo 128 mokiniai iš Kauno, Kėdainių, Jonavos, Raseinių, Ukmergės miestų ir rajonų bendrojo ugdymo mokyklų, jiems talkino 47 tikybos, dailės, pradinio ugdymo ir kt. mokytojai. Visiems mokiniams ir mokytojams įteiktos Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro padėkos.

Darbų virtuali paroda, parsiųsti PDF

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune