Kunigų skyrimai (2021 m. spalis–2022 m. sausis)
Paskelbta: 2022-01-26 12:17:09

Kunigas Stasys KAZĖNAS SJ paskirtas Kauno Šv. Pranciškaus Ksaveros bažnyčios rektoriumi.

Kunigas Romualdas RAMAŠAUSKAS atleistas iš Vosiliškio parapijos klebono pareigų.

Kunigas Donatas GRIGALIUS paskirtas Vosiliškio parapijos klebonu.

Kunigas Oskaras Petras VOLSKIS atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir išleistas studijoms.

Kunigas Gytis Petras STUMBRAS atleistas iš Kauno arkikatedros rezidento pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Kunigas Remigijus KUPRYS atleistas iš Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaro pareigų ir išleistas gydytis.

Kunigas Pedro PICH AGUILERA atleistas iš Kauno Juozo Urbšio progimnazijos kapeliono pareigų.

Kunigas Stasys BLINSTRUBIS paskirtas Kauno Juozo Urbšio progimnazijos kapelionu.

Kunigas Rimantas LANIAUSKAS atleistas iš Ukmergės ligoninės kapeliono pareigų.

Kunigas Valdas ŠIDLAUSKAS paskirtas Ukmergės ligoninės kapelionu.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune