Rekolekcijos Jaunimo centro savanoriams apie tai, kas „stipriau už neapykantą“ (2022 01 28–30)
Paskelbta: 2022-02-10 12:16:07

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės ir Karolio Eidikio

Sausio 28–30 d. Raudondvaryje, bendruomenės „Gyvieji akmenys“ namuose, įvyko rekolekcijų programa jaunimui „Stipriau už neapykantą“.

Rekolekcijų dalyviai – antrus metus arkivyskupijos Jaunimo centre vykdomos neformalaus ugdymo programos „Savanorių laboratorija“ nariai. Tai paaugliai, apsisprendę įgyti savanoriškos veiklos kompetencijas.

Rekolekcijos – tikrai ypatingas laikas. Pastarasis išbūtas žvelgiant į visa, kas yra „stipriau už neapykantą“. Savaitgalyje analizuotos įvairios smurto formos: fizinis, emocinis, seksualinis, apleidimo ir kitoks smurtas Taip pat aptartas Šventajame Rašte užrašytas Gerojo Samariečio palyginimas. Kartu svarstėme, kodėl gerasis samarietis ryžosi padėti sužeistajam bei kuo samariečiui buvo atlyginta už jo triūsą. Pagrindinis rekolekcijų klausimas – kaip krikščionis turi reaguoti į blogio problemą ir smurtą visuomenėje ar artimoje aplinkoje?

Išbandyta rekolekcijų programa neapsakytina keliais žodžiais – greitu metu kviesime su ja susipažinti katechetus, jaunimo vadovus bei parapijų lyderius.

Alsuojame bendrystės su Dievu bei artimu patirtimi, dalijamės ypatingo laiko atvaizdais bei už rekolekcijų laiką dėkojame kunigams: Žilvinui Zinkevičiui, Augustinui Paulauskui, Liutaurui Vilėniškiui bei broliams redemptoristams Rastislavui Dluhý ir Peteriui Herteliui.
 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune