Rekolekcijos Jaunimo centro savanoriams apie tai, kas „stipriau už neapykantą“ (2022 01 28–30)
Paskelbta: 2022-02-10 12:16:07

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės ir Karolio Eidikio

Sausio 28–30 d. Raudondvaryje, bendruomenės „Gyvieji akmenys“ namuose, įvyko rekolekcijų programa jaunimui „Stipriau už neapykantą“.

Rekolekcijų dalyviai – antrus metus arkivyskupijos Jaunimo centre vykdomos neformalaus ugdymo programos „Savanorių laboratorija“ nariai. Tai paaugliai, apsisprendę įgyti savanoriškos veiklos kompetencijas.

Rekolekcijos – tikrai ypatingas laikas. Pastarasis išbūtas žvelgiant į visa, kas yra „stipriau už neapykantą“. Savaitgalyje analizuotos įvairios smurto formos: fizinis, emocinis, seksualinis, apleidimo ir kitoks smurtas Taip pat aptartas Šventajame Rašte užrašytas Gerojo Samariečio palyginimas. Kartu svarstėme, kodėl gerasis samarietis ryžosi padėti sužeistajam bei kuo samariečiui buvo atlyginta už jo triūsą. Pagrindinis rekolekcijų klausimas – kaip krikščionis turi reaguoti į blogio problemą ir smurtą visuomenėje ar artimoje aplinkoje?

Išbandyta rekolekcijų programa neapsakytina keliais žodžiais – greitu metu kviesime su ja susipažinti katechetus, jaunimo vadovus bei parapijų lyderius.

Alsuojame bendrystės su Dievu bei artimu patirtimi, dalijamės ypatingo laiko atvaizdais bei už rekolekcijų laiką dėkojame kunigams: Žilvinui Zinkevičiui, Augustinui Paulauskui, Liutaurui Vilėniškiui bei broliams redemptoristams Rastislavui Dluhý ir Peteriui Herteliui.
 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune