Kauno Juozo Urbšio progimnazija sutiko naująjį kapelioną (2022 02 09)
Paskelbta: 2022-02-11 09:49:55

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos bendruomenę sausio mėnesį pasiekė džiugi žinia apie mokyklai paskirtą kapelioną - kunigą teol. lic. Stasį Blinstrubį.

Susipažinimo momentas prasidėjo vasario 9 d. popietę Eucharistijos šventimu progimnazijos koplyčioje, kuriai vadovavo kunigas S. Blinstrubis. Mokytojai aktyviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje, meldėsi už naujai paskirtą kapelioną, taiką pasaulyje ir dėkojo Dievui už laisvės dovaną. Po Eucharistijos šventimo pažintis tęsėsi kapelionui bendraujant su mokyklos bendruomenės nariais, aptariant sielovados veiklas.

Nuoširdžiai dėkojame arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui už naująjį kapelioną, su kuriuo esame pasiryžę eiti dar tvirtesniu tikėjimo keliu ir augti tikėjimo bendrystėje.

Direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune