Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Sinodinio kelio galimybės sielovadoje (2022 02 21)
Paskelbta: 2022-02-21 16:28:01

Vasario 21 dieną Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje vyko Kauno I dekanato (miesto parapijų bei rektoratų) kunigų konferencija, kurioje pristatytas vyskupijų ir parapijų lygmenimis jau įsibėgėjęs Sinodas bandant išryškinti sielovadines galimybes šiuo laikotarpiu. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda.

Vėliau Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, kuri yra ir Sinodinio kelio Lietuvoje darbo grupės narė bei koordinatorė Kauno arkivyskupijoje,  pasidalijo  konferencijos tema atkreipdama kunigų dėmesį, kad Sinodas – tai mokymasis kalbėtis  Bažnyčios viduje ir už jos ribų.

Prelegentė pasidalijo savo patirtimi dirbant Bažnyčioje. Pasak jos, pasauliečiai nori dirbti Bažnyčioje ir su Bažnyčia. Jie netgi gali labiau pasiekti tai, ką popiežius Pranciškus vadina periferijomis. Kaip vienas iš lūkesčių, prelegentės mintimi, yra įsileisti žmones ir jais patikėti.

Buvo pasidalyta įžvalgomis, kurios kyla nagrinėjant Sinodinio proceso metu gaunamas anketas (pildomas internetu). Daugiausia dėmesio žmonės skiria homilijų kokybei, nemažai  klausimų būna apie finansus, neretai pasidalijama liudijimais, išsakomos nuoskaudos, pasiūlymai.

Pasak V. Spangelevičiūtės-Kneižienės, Sinodas – tai galimybė palydėti žmones link susitikimo su Kristumi. Kaip tai atlikti? Reikia ieškoti konkrečių būdų konkrečioje parapijoje, kaip žmones padrąsinti, pasitikti, palydėti ir keliauti su jais kartu. Šiame darbe, pasak prelegentės, svarbi kiekviena smulkmena.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, aptarti einamieji klausimai.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune