Vilniaus knygų mugėje – „LKB kronikos“ bei Dievo tarnaičių Elenos Spirgevičiūtės ir Adelės Dirsytės istorijos, kaip priešintasi sovietinei prievartai
Paskelbta: 2022-02-22 11:03:20

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės, Juozo Kamensko ir Šiluvos piligrimų centro

Vasario 24–27 d. LITEXPO centre vyks Vilniaus knygų mugė, kurios tema šiemet yra „Vaizdas kaip tekstas“. Šioje 22-ojoje Knygų mugėje tradiciškai prisistatys ir krikščioniškoji žiniasklaida bei leidyba.

Naujais leidiniais atsiliepiama ir į „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejinę, 50-ąją, įkūrimo sukaktį, be to, skleidžiama žinia apie mūsų arkivyskupijos Dievo tarnaites Eleną Spirgevičiūtę bei Adelę Dirsytę – šitaip Knygų mugėje sklis ir žinia, kaip sovietinės priespaudos metais sugebėta nepalūžti ir rasti būdų pasipriešinti sovietinei sistemai, nežiūrint patiriamų susidorojimų ir prievartos.

Minint „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metus 

Vasario 25 d., penktadienį, 11 val. Jaunųjų skaitytojų salėje vyks VšĮ Caritas leidyklos „Artuma“ išleistos knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas. Dalyvaus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbė, 2021 m. Laisvės premijos laureatė ses. Bernadeta Mališkaitė SJE bei knygos autorės ses. Danguolė Gervytė RA, dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė. Renginį ves Matas Macevičius. Be to, autorės susitiks su skaitytojais Bažnyčios kronikos fondo stende 3.09 valandą po pristatymo.

Ši knyga – gyvai ir šiuolaikiškai pasakojama „LKB kronikos“ istorija visai šeimai – jau buvo pristatyta Šiluvoje, Kaune, dalyvaujant  seseriai Reginai Teresiūtei SJE, kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ.

Tą patį penktadienį, vasario 25 d., 14 val. (konferencijų salėje 1.3) bus pristatoma kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knyga-dienoraštis „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“. Dalyvaus autorius, Linas Braukyla, ses. Bernadeta Mališkaitė SJE. Knygą išleido Ateities leidybos centras.

Skleidžiant žinią apie Dievo tarnaites Eleną Spirgevičiūtę ir Adelę Dirsytę

Vasario 25 d., penktadienį, 19 val., (konferencijų salėje 1.3) VšĮ Caritas leidykla „Artuma“ pristato knygą „ Kai žemė dangų bučiavo“. Tai Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis, kurį sudarė vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, išleido VšĮ Caritas leidykla „Artuma“. 

Susitikime dalyvaus knygos sudarytojas vyskupas Algirdas Jurevičius, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, renginį ves diakonas Darius Chmieliauskas. Vyskupai su skaitytojais susitiks Artumos stende 5.D11 valandą prieš ir po pristatymo.

Ši knyga, kalbanti pačios Elenos Spirgevičiūtės ranka rašytais tekstais, supažindins arba pagilins pažintį su paskelbimo palaimintąja kandidate – mergina, kuriai būnant vos dvidešimties teko ginti garbę ir orumą iki kankinystės už savo brandintus krikščioniškus idealus (Elena Spirgevičiūtė žuvo nuo užpuolikų savo tėvų namuose Kaune pirmosiomis 1944-ųjų dienomis. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos byla yra pirmoji, pradėta Kauno arkivyskupijoje 2000 metais).

Vasario 26 d., šeštadienį, nuo 11 val. Magnificat leidiniai stende (pagrindinėje salėje (5) Nr. D21) bus galima susitikti su knygos „Adelė Dirsytė“ iliustracijų autore Rūta Ona Čigriejūte, Adelės Dirsytės bylos vicepostulatoriumi kunigu Nerijumi Pipiru, arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ, tėvu Antanu Saulaičiu SJ.

Ši knyga ir jos iliustracijos, jautria meno kalba bylojančios kančios sklidino, tačiau dvasios šviesa spinduliuojančio Dievo tarnaitės, Sibiro tremtinės, ateitininkės, mokytojos Adelės Dirsytės gyvenimo istoriją, buvo pristatytos ir parodoje Šiluvos piligrimų centre 2021 metų rudenį švenčiant Šilines.

VšĮ Caritas leidykla „Artuma“ šiemetinei Knygų mugei ir krikščionių kasdienai bei šventėms pristato tėvo Antano Saulaičio SJ knygą „Dievo meilės ženklai. Sakramentai kasdienybėje“. 

Pristatymo renginys – vasario 27 d., sekmadienį, 13 val., (konferencijų salėje 1.2).  Dalyvaus knygos autorius Antanas Saulaitis SJ, redaktorė Elvyra Kučinskaitė, Rūta Grigienė, dailininkė Silvija Knezekytė, renginį ves Darius Chmieliauskas.

Leidykla taip dalijasi žinia, jog tėvas Antanas susitiks su skaitytojais Artumos stende 5.D11 vasario 25–27 d. nuo 14 iki 15 val.

Visa Knygų mugės programa>>.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune