Malda arkikatedroje ganytojo kvietimu – už misiją ugdyti jaunimo tikėjimą (2022 02 23)
Paskelbta: 2022-02-24 15:21:53

Vasario 23-iąją tęsėsi trečiadienio maldos vakarų ciklas, sielovados bendradarbiams susirenkant Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu. Paskutinis mėnesio trečiadienis buvo skirtas jaunimo mokytojams ir ugdytojams – mokyklose ir parapijose, taip pat atsakingiesiems už tikybos mokymą bei parapinę katechezę – arkivyskupijos Katechetikos centrui bei jo bendradarbiams.

Prieš vakaro šv. Mišias ugdytojų intencijomis melstasi Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėlę, o vėliau Eucharistijai vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas, pakviesdamas dar melstis už abiturientus, kurie dabar švenčia šimtadienius prieš intensyvaus pasirengimo baigiamiesiems egzaminams laiką, taip melstis už krikščionišką liudijimą tądien minėto švento vyskupo Polikarpo pavyzdžiu ir, žinoma, už Ukrainos žmones, kurie vis dėlto po šios dienos vakaro vasario 24-osios rytmetį sulaukė karinės atakos savo šalyje.

Sakydamas homiliją kunigas Artūras Kazlauskas pakvietė į apmąstymą Evangelijos (Mk 9, 38–40), kuri tądien parodė apaštalo Jono žmogiškojo silpnumo akimirką.

„Tikriausiai Jonas išduoda ir mūsų širdį“, – kalbėta homilijoje minint, kad mūsų širdyse dažnai kunkuliuoja pavydas, kylantis iš savęs lyginimo su kitais ir savęs nuvertinimo. Raginta mokytis priimti savo unikalumą, tuo dalytis ir daryti gera kitiems. Būti Dievo širdies, kuri  skirta visiems ir kiekvienam.

Šioje liturgijoje aktyviai dalyvavę jaunimo ugdytojai skaitė skaitinius, vadovavo giedojimui ir skelbė visuotinius maldavimus, kviesdami melstis ir už visos Bažnyčios jaunimo tikėjimo ugdymo misiją, paremtą Evangelijos žinia, už drąsų Gerosios naujienos nešimą vaikams ir jaunimui. Melstasi už jaunus žmones, kurie dar nepažįsta Kristaus, už visus susirinkusius, kad būtų šviesos žiburiai, tiestų pagalbos ranką vieni kitiems.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune