Maldos vakare seminarijos bažnyčioje – karo sustabdymo ir taikos maldavimai (2022 02 24)
Paskelbta: 2022-02-24 22:41:28

Už Ukrainą, karo sukrėstus žmones, kad būtų sustabdyta karo mašina, už ramybę žmonių, kurie šiandien išgyvena baimę, nežinią, artimųjų praradimą, vasario 24 d. melstasi arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių kartu su Kunigų seminarija organizuotame maldos vakare ir visais, tą valandą apsilankiusiais Švč. Trejybės bažnyčioje. 

Šis maldos vakaras, pavadintas „Jei tiki, kad Dievas gali“, priminė, jog į Dievą šiuo neramiu laiku ypač gręžiamės ir žvelgiame su didžiausia viltimi.

Su melstis susirinkusiais žmonėmis buvo pasidalyta popiežiaus Pranciškaus pakvietimu – „pagal Jėzaus mokymą atsiliepti į velnišką smurto beprasmybę Dievo ginklais – malda ir pasninku“, – kurį Šventasis Tėvas išsakė po trečiadienio katechezės vasario 23 d. ir skyrė visiems – ir tikintiems, ir netikintiems.

Šio vakaro šlovinime kunigas Rastislavas Dluhý CSsR priminė Fatimos įvykius, kai Švč. Mergelė Marija per apsireiškimus vaikams sakė, jog malda už Portugaliją padės išvengti karo. Tas stebuklas įvyko, todėl ir mūsų malda šiame laike taip pat labai svarbi.

Vėliau buvo apmąstytos Koheleto knygos bei 98 ir 102 psalmių ištraukos, o vakaras užbaigtas palaiminimu Švenčiausiuoju Sakramentu pakviečiant į kovo paskutinio ketvirtadienio maldos vakarą – jei tiki, kad Dievas gali, ateik!

Šia proga visi pakviesti Pelenų trečiadienį, kovo 2 d., dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje, kuri vyks Kauno arkikatedroje visą dieną meldžiantis už Ukrainą ir taiką pasaulyje.

Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės informacija

 Kaunas, Vienybės aikštė, 2022 02 24

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune