Užgavėnių linksmybes jaunimas iškeitė į maldą už taikos viltį (2022 03 01)
Paskelbta: 2022-03-02 20:46:45

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Kovo 1-ąją dieną, Gavėnios išvakarėse, susirinkome pasimatyti ir maldoje, ir pokalbyje. Įprastas Užgavėnių linksmybes atidėjome į šoną, pasirinkdami laiką melsti vilties Ukrainai ir visam pasauliui.

Pamaldos su Taizé giesmėmis, jautrus arkivyskupo Kęstučio Kėvalo impulsas, žengimas Sinodinės diskusijos keliu bei kvapnūs blynai buvo drąsinantis bendrystės laikas.

Į širdies kišenes kviečiame įsidėti arkivyskupo Kęstučio žodžius: „Mes turime kautis ginklais, kurie yra ne iš šio pasaulio, – dvasiniais ginklais.Įsivaizduokite, kas šiuo metu darosi Ukrainos gatvėse. Tie žmonės pasiliko krašte sakydami: „Mes ginsimės iki galo..“ Iš kur šita galia? Iš kur šita drąsa?

Tai žmogaus tikėjimo ir pasitikėjimo galia. Žmogaus dvasios galia. Šėtonas jau pralaimėjęs ir jo žodis tikrai nebus paskutinis. Tai, ką mes šiuo metu matome pasaulyje, tėra jo konvulsijos.

Mes, krikščionys, matydami esamą situaciją, turėtume vieni kitus guosti ir suraminti. Patys nepasimesti. Krikščionio pašaukimas – nešti Gerąją Naujieną ir taikos, ir karo metu.

Gavėnios laikas yra kvietimas atsitokėti, atsibusti. Apkasuose nėra netikinčių, tiksliau sako jūrininkai: „Kas neskendo – tas nesimeldė.“ Ačiū, brangieji, kad šį vakarą esame kartu, kad susirinkote maldai. Tai mūsų galia. Atsitieskime.“

Renginį organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, Jono Pauliaus II Piligrimų centras, Kauno akademinė sielovada

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune