Gavėnios metą jaunimas pradėjo Pelenų dienos malda (2022 03 02)
Paskelbta: 2022-03-03 10:41:21

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojai, savanoriai Pelenų trečiadienį dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje Kauno arkikatedroje už Ukrainą ir taiką. O prieš vakaro šv. Mišias kunigas Vincentas Lizdenis sakė Gavėnios rekolekcijų konferenciją.

„Gavėnia – ir išskirtinis, ir absoliučiai įprastas laikas. Metai iš metų išgyvendami liturginį kalendorių, tikrai galėtume sakyti, kad darome „tą patį, per tą patį“. Baisiai nuobodu. Arba kas nors netgi gali dalintis patirtimi, kad kasmet išgyvena gavėnią, kuri neatneša jokių vaisių, priešingai turi nejaukumo spalvą. Tokia patirtis reali, savo gyvenimuose einame tais pačiais keliais, net ir blogus ar gerus darbus darome vis taip pat. Klampi šita žinia. Bet yra ir kita pusė – nuolat darydami tuos dalykus, tampame meistrais. Pvz.: meluodami, net ir patys galime save apgauti. Bet ir geruose dalykuose pasikartodami mes tampame gerų dalykų profesionalai. Tad jei kažkam artimas toks jausmas „ai, ir vėl pradedame gavėnią. Vėl kažkam pasiryšiu, man vėl nepavyks…“ – nuotaika nekokia. Siūlau atgaivinti šitą nuotaiką ir galvoti apie tai, kad mūsų įdirbis lemia profesionalumą. Nujaučiu, kad su šia nuotaika pelnysime daug vaisių gavėnios laike“, – kalbėjo kunigas Vincentas Lizdenis (katechezė tinklalaidėje, klausyti čia >>

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs šv. Mišioms, tikinčiuosius drąsino aiškiomis nuorodomis, kaip išgyventi Gavėnią. Pirmas žingsnis – susitaikinimas su Dievu, Bažnyčia ir savo sąžine. Antras – pasišalinti nuo kasdienybės triukšmo.

„Pasitraukime į Gavėnios tylą“,– sakė kardinolas.

Ypatingai dėkojame šv. Mišiose giedojimu tarnavusiems Karolinai Sutkutei ir Gustui Kuskevičiui.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune