Arkivyskupijos bendruomenių taikos maldavimai sesei Ukrainai ir visam pasauliui (2022 03 02)
Paskelbta: 2022-03-03 10:59:21

Nuo karo kenčianti Ukraina tarsi sesė per nuotolį žmonių malda ir kitokia pagalba apkabinama arkivyskupijos bendruomenėse. Parapijos meldėsi už Ukrainą ir išreiškė su ja brolišką solidarumą vasario 27 d. sekmadienį, Lietuvos Carito kvietimu skirdamos ir sekmadienio auką būtent teikti pagalbai nukentėjusiems nuo karo žmonėms bendradarbiaujant su Ukrainos Caritu. Parapijose šios intencijos atsimenamos šv. Mišiose, o prieš jas žmonės meldžiasi Rožinį, adoruoja Švenčiausiąjį sakramentą, kai kur pastebėdami, jog besimeldžiančiųjų daugėja. Parapijų skelbimuose kai kur dalijamasi informacija apie galimybes, kaip padėti nuo karo siaubo bėgančioms motinoms, vaikams.

Esant įtemptai situacijai, Caritas dalijasi džiugia žinia, jog rengiami humanitariniai paketai nuo karo bėgančioms šeimoms. Plačiau kviečiame žr. čia kaunas.caritas.lt >>  

Popiežiui Pranciškui pakvietus Pelenų trečiadienį skirti maldai ir Gavėnios pasninkui dabar pačiomis svarbiausiomis, intencijomis, solidarumą su kenčiančia ukrainiečių tauta ir pasauliu, išgyvenančiu karo grėsmę, kovo 2-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje liudijo artimiausi arkivyskupo sielovados bendradarbiai, seminaristai, seserys vienuolės, jaunimas, kitos bendruomenės, tądien čia užsukę kauniečiai.

Į šią maldą, kreipdamasis vaizdo žinia>>, trečiadienio rytmetį miesto gyventojus pakvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, prašydamas melstis už brolius ir seses Ukrainoje, kurie kaunasi už laisvę savo šalyje. Tą pačią dieną arkivyskupas paskelbė kreipimąsi>>, ragindamas nepasiduoti susipriešinimui, nepailsti daryti gera, gyventi pergalės viltimi.

Palikę kasdienius darbus ir pareigas, žmonės pasikeisdami budėjo kunigo Artūro Kazlausko vadovaujamos Valandų liturgijos, taip pat Rožinio, Gailestingumo vainikėlio, Kryžiaus kelio ir kitose maldose  arkikatedroje prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.

Jie širdies kalba ir tekstais išsakė Dievui taikos bei agresorių susivokimo, taip pat Ukrainoje kovojančių, kenčiančių ar iš ten pasitraukiančių gelbėjimo maldavimus, kurių, gal kartais žodžiais ir neišsakomų, dabar sklidinos geros valios žmonių širdys.

Vakarop Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavo jaunimas, kuris ypač buvo kviestas į Pelenų dienos liturgiją. Gavėnios konferenciją (arkivyskupo kvietimu šios konferencijos bus rengiamos kiekvieną trečiadienio vakarą) sakęs kunigas Vincentas Lizdenis dalijosi maldavimu, kad Jėzus savo artumu laimintų prasidedantį Gavėnios laiką, kad širdis per jį taptų platesnė, kad joje tilptų daugiau dieviškos išminties, daugiau meilės, tiesos ir solidarumo. (katechezė tinklalaidėje, klausyti čia >>)

Vakaro šv. Mišių liturgijai su pelenų – kvietimo į atgailą ir atsivertimą ženklu – barstymu vadovavęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ taip pat nuoširdžiai kvietė melstis už šiuo metu be galo kenčiančią Ukrainą, kad karas visapusiškai niokojamoje šalyje kuo greičiau pasibaigtų.

Jautrius maldavimus bendruomeninėje maldoje išsakę jauni žmonės, prašę šio meto atnaujinančios ir pašventinančios malonės dvasininkijai, įvairiai kenčiantiems žmonėms, kvietė melstis ir už tai, kad Viešpats perkeistų atsakingųjų už karą Ukrainoje mąstymą, gelbėtų jame dalyvaujančius karius.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Kauno akademinės sielovados bendradarbių iniciatyva Pelenų trečiadienio išvakarėse, atidėjus geresniems laikams Užgavėnių linksmybes, jaunimas rinkosi šį laiką praleisti maldoje už taikos viltį. Arkivyskupijos salėje vyko pamaldos su su Taizé giesmėmis, o jaunimą padrąsino susitikime apsilankęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, sakydamas, jog ir karo, ir taikos metu krikščionys vieni kitus stiprina viltimi ir nepaliauja nešti Gerąją naujieną.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune