Liudijimais ir knyga Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė (2022 02 28)
Paskelbta: 2022-03-04 12:21:36

Vasario 28 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta Grasildos Reinys knyga „Adelė Dirsytė“, iliustruota Rūtos Onos Čigriejūtės.

Renginyje dalyvavo iliustracijų autorė R. O. Čigriejūtė, kunigas Antanas Saulaitis SJ, Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės bei Elenos Spirgevičiūtės beatifiikacijos bylų vicepostulatorius kunigas Nerijus Pipiras, mokytoja ateitininkė Goda Kotryna Jokubauskienė. Iliustracijų autorė R. O. Čigriejūtė pasidalijo savo liudijimu apie santykį su A. Dirsyte, apie tai, kaip kilo mintis iliustruoti šią knygą. Puikiai knygos autorę pažįstantis tėvas A. Saulaitis SJ pasidalijo savo įžvalgomis apie Dievo tarnaitę, jos iniciatyva dienos šviesą išvydusią Sibiro lietuvių maldaknygę „Marija, gelbėk mus“.

Tėvas Antanas pažymėjo, kad ši maldaknygė, kurią jam dar 1959 metais, išleidus pirmąjį leidimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, padovanojo Putnamo seserys, visada yra jo kišenėje. A. Saulaitis SJ pasakojo ir apie šios maldaknygės originalo likimą.

Mokytoja ateitininkė G. K. Jokubauskienė kalbėjo apie tai, ką Adelės Dirsytės pavyzdys reiškia šiuolaikiniam mokytojui, ko galima iš šios asmenybės pasimokyti. Mokytoja taip pat pasidalijo liudijimu, kaip pati atrado A. Dirsytę.

Beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. Nerijus Pipiras pasidalijo mintimis apie tai, kas yra šventumas, kodėl svarbu prašyti, kad Adelė Dirsytė ir kiti tautiečiai greičiau būtų pripažinti Bažnyčios palaimintaisiais ir šventaisiais. Jie, kaip sakė kunigas, jau šiandien turi būti „įdarbinti“, turi būti mums visiems reikalingi.

Renginys baigtas bendra susirinkusiųjų malda, kuria prašoma, kad Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė greičiau būtų paskelbta palaimintąja. Beje, reikia paminėti, kad renginyje dalyvavusios Adelės Dirsytės giminaitės buvo atsinešusios ir susirinkusiems rodė kai kuriuos išlikusius Adelės Dirsytės daiktus, drabužius, laiškus.

Grasildos Reinys knyga „Adelė Dirsytė“ taip pat buvo pristatyta ir Vilniaus knygų mugėje. Čia, „Magnificat leidinių“ stende vasario 26 dieną su parodos lankytojais bendravo iliustracijų autorė R. O. Čigriejūtė, beatifikacijos bylos vicepostulatorius kun. N. Pipiras, kun. A. Saulaitis SJ, įžangą šiai knygai parašęs Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ.

Kunigas Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune