Arkivyskupijos katechumenų įrašymo šventė (2022 03 06)
Paskelbta: 2022-03-06 16:36:27

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos katechumenų išrinkimo ir vardų įrašymo apeigos. Dvi dešimtys įvairaus amžiaus žmonių (daugiausia jaunų) yra pareiškę apsisprendimą priimti įkrikščioninimo sakramentus ir tapti naujais mūsų Bažnyčios nariais. Įkrikščioninimo sakramentai yra Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija, ir šie sakramentai katechumenams, įrašytiems į katechumenų knygą, bus suteikti šių metų Velyknaktį.

Apeigose Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui katechumenus pristatė arkikatedros ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas.

„Šiandien džiaugiamės, kad su mumis kartu yra katechumenai, kurie Kauno arkivyskupijoje rengiasi priimti įkrikščioninimo sakramentus. Jie stoja į jungtines pajėgas – į Bažnyčios narių gretas ir į tą dvasinę kariuomenę, kurioje drauge kaunamės su blogiu. Meldžiamės už Jus, broliai ir seserys, nes jūs įžengsite į šeimą, kurioje mes kartu stovime prieš išbandymus ir siekiame išgelbėjimo, siekiame Dangaus Karalystės“, – sakė arkivyskupas Kęstutis katechumenams. 

Eucharistijos liturgijoje, be maldos už šiuos būsimus mūsų tikėjimo brolius ir seseris, arkivyskupo paraginimu buvo toliau meldžiamasi už ukrainiečių tautą, prisimenant ir išrinktąją tautą, kuriai Viešpats po išmėginimų dovanojo laisvę.

„Viešpats ir šiandien veda į laisvę tautas ir žmones, tad ir mes meldžiame galingos Viešpaties rankos, kuri vienintelė gali išlaisvinti“, – sakė arkivyskupas, šia proga pasidalydamas ir paraginimu visų mūsų išgyvenamoje įtampoje neleisti, kad viešojoje erdvėje sklistų neapykantos, paniekos kalba, kuri yra nesuderinama su krikščionių laikysena. Be to, arkivyskupas pasiūlė 10 punktų, kaip vaisingai praleisti karo Ukrainoje paženklintą Gavėnios metą (visą homiliją žr. čia >>).

Katechumenų šventė po įrašymo arkikatedroje sekmadienio popietę tęsėsi arkivyskupijos kurijoje, kur juos svetingai priėmė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vyko džiugus susitikimas ir pasidalijimas prie kavos puodelio. 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune