„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ jubiliejui – paroda Šiluvoje
Paskelbta: 2022-03-08 10:14:53

Kovo 13 d. 14 val. Šiluvos piligrimų centre atidaroma paroda ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Šiluva“, skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50 metų įkūrimo jubiliejui.

Tai antrasis renginys „LKB kronikos“ jubiliejui, kurį organizuoja Šiluvos piligrimų centras. Parodoje atskleidžiamas abipusis „LKB kronikos“ ir Šiluvoje apsireiškusios Dievo Motinos ryšys. Todėl simboliška, kad paroda bus atidaroma Švč. M. Marijos dieną ir jubiliejaus išvakarėse (pirmasis „LKB kronikos“ numeris išleistas kovo 19 d.), o uždaroma birželį – Gyvosios piligrimystės mėnesį. Parodą bus galima aplankyti Šiluvos piligrimų centre antradieniais–sekmadieniais iki birželio 25 d.

„LKB kronika“ buvo rašoma Dievo Motinos užtarimo dėka, o apie Gyvosios piligrimystės tradiciją Šiluvoje sovietmečiu taip pat žinome tik iš „LKB kronikos“ medžiagos.

Dievo Motinos apsireiškimo vieta buvo maldos vieta, kuri stiprino tikinčiuosius rezistenciniame pogrindžio pasipriešinime sovietmečiu bei skatino atrasti maldos už Lietuvos laisvę formas sunkiomis sąlygomis: eisenas – atgailos keliones, procesijas ir Gyvojo Rožinio maldos susitikimus kiekvieno mėnesio 13 d. Padėkos už laisvę eisenos paskutinį rugpjūčio mėnesio sekmadienį ir Švč. Mergelės Marijos šventė kiekvieno mėnesio 13 d., meldžiantis Rožinį, kaip Gyvoji piligrimystė tapo neatsiejama Šiluvos savasties dalimi iki šių dienų.

Parodoje chronologine tvarka atskleidžiamos keturios svarbiausios Šiluvos šventovei temos, aprašytos „LKB kronikoje“: 1972–1985 m. Šilinių atlaidai; 1975–1980 m. maldingos eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą paskutinį rugpjūčio šeštadienį / sekmadienį; 1980–1981 m. suėmimai už eisenas į Šiluvą; 1976–1983 m. Airijos katalikų palaikymas ir dovana Lietuvos katalikams. Parodoje bus eksponuojamos „LKB kronikos“ ištraukos, fotografijos, religiniai atributai ir asmeniniai daiktai iš ses. Reginos Editos Teresiūtės SJE asmeninio archyvo, iliustruojantys 7–8 dešimtmečio Šiluvos šventovę.

,,Sveika, Marija, malonės pilnoji ... iš tūkstantinės minios širdžių sutartinai skambėjo galingi maldos žodžiai; juos kartojo miškas paslaptingu ošimu, ir visas oras tarsi virpėjo džiaugsmu, pritardamas žygiuojančios minios taktui“ („LKB Kronika“, 1977, t. 4, Nr. 30, p. 394). Ši paroda yra apie Laisvę, Šiluvos Gyvąją piligrimystę sovietmečiu, sužadinanti Gyvosios piligrimystės troškimą ir norą išgyventi Dievo Motinos apsireiškimą šiandien.

Šiluvos piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune