Paroda Šiluvoje naujai pasakoja Dievo Motinos užtartą „Kronikos“ žygį
Paskelbta: 2022-03-19 14:34:41

Nuotraukos – Sigito Gudaičio (Šiluvos piligrimų centro)

Kovo 13-ąją Šiluvoje atidaryta nauju aspektu apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ žygį prieš 50 metų sovietų pavergtoje Tėvynėje pasakojanti paroda. Ją Šiluvos piligrimų centro bendradarbiai parengė „Kronikos“ jubiliejui.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Šiluva“ – taip pavadinta paroda siekiama atskleisti, kad ši Dievo Motinos apsireiškimo vieta  yra giliai neatskiriama nuo laisvės žygio, kuris per „Kroniką“, Eucharistijos bičiulių sąjūdį, visaip varžytas piligrimines eisenas atvedė į laisvą šiandieną. Atvedė užtariant Šiluvos Dievo Motinai, kurios pagalbos nepaliauta maldauti. 

Parodos atidaryme dalyvavo ir liudijo „Kronikos“ bendražygiai – redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, ses. Regina Edita Teresiūtė SJE, Petras Plumpa, ses. Genovaitė Navickaitė SF, kt.

Šiluvos šventovėje bei parodoje tądien apsilankė ir su žmonėmis pabendravo pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Atvyko taip pat LR kultūros viceministras Rimas Mikaitis, Raseinių r. vadovai.

„Kronikai“ jos jubiliejaus proga, visiems, artinusiems laisvę sveikinimo žodį tarė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog tuo pačiu laisvės troškimu, kaip „Kronikos“ herojai, šiandien dega Ukrainos žmonės.

Parodą galima aplankyti Šiluvos piligrimų centre antradieniais–sekmadieniais iki birželio 25 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune