Raseinių dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ – su atsakymais į drąsius klausimus (2022 03 19)
Paskelbta: 2022-03-23 19:26:15

Nuotraukos – Ernesto Liutkaus

Krikščioniškoji branda, sąmoningumas, noras gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą bei aktyvus įsitraukimas į bendruomenę – visi šie žodžiai sklando aplink žmogų, ketinantį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Visi šie žodžiai ar frazės skambėjo ir kovo 19 d., kai Šiluvoje susitiko Raseinių dekanato sutvirtinamieji – jų buvo visas 100!

„Užtvirtink“ programoje šio dekanato sutvirtinamiesiems – įvairiapusiškesnėje šių jaunuolių pažintyje su Bažnyčia – skambėjo nerežisuoti tikėjimo liudijimai, atviri kunigo Mariaus Boreišos atsakymai į drąsius klausimus, improvizacijų teatro pasirodymas bei šv. Mišios.

Nuoširdi padėka už bendradarbiavimą ir naują pažintį rengiant sutvirtinamųjų susitikimą skiriama „Akademijos gamtoje“ įkūrėjai, pedagogei Danutei Aleksienei, Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Giedriui Stoniui bei komikui ir tikybos mokytojui Justinui Visickui. Šypsnis ir svetingiems Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namams.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune