Raseinių dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ – su atsakymais į drąsius klausimus (2022 03 19)
Paskelbta: 2022-03-23 19:26:15

Nuotraukos – Ernesto Liutkaus

Krikščioniškoji branda, sąmoningumas, noras gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą bei aktyvus įsitraukimas į bendruomenę – visi šie žodžiai sklando aplink žmogų, ketinantį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Visi šie žodžiai ar frazės skambėjo ir kovo 19 d., kai Šiluvoje susitiko Raseinių dekanato sutvirtinamieji – jų buvo visas 100!

„Užtvirtink“ programoje šio dekanato sutvirtinamiesiems – įvairiapusiškesnėje šių jaunuolių pažintyje su Bažnyčia – skambėjo nerežisuoti tikėjimo liudijimai, atviri kunigo Mariaus Boreišos atsakymai į drąsius klausimus, improvizacijų teatro pasirodymas bei šv. Mišios.

Nuoširdi padėka už bendradarbiavimą ir naują pažintį rengiant sutvirtinamųjų susitikimą skiriama „Akademijos gamtoje“ įkūrėjai, pedagogei Danutei Aleksienei, Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Giedriui Stoniui bei komikui ir tikybos mokytojui Justinui Visickui. Šypsnis ir svetingiems Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namams.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune