Raseinių dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ – su atsakymais į drąsius klausimus (2022 03 19)
Paskelbta: 2022-03-23 19:26:15

Nuotraukos – Ernesto Liutkaus

Krikščioniškoji branda, sąmoningumas, noras gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą bei aktyvus įsitraukimas į bendruomenę – visi šie žodžiai sklando aplink žmogų, ketinantį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Visi šie žodžiai ar frazės skambėjo ir kovo 19 d., kai Šiluvoje susitiko Raseinių dekanato sutvirtinamieji – jų buvo visas 100!

„Užtvirtink“ programoje šio dekanato sutvirtinamiesiems – įvairiapusiškesnėje šių jaunuolių pažintyje su Bažnyčia – skambėjo nerežisuoti tikėjimo liudijimai, atviri kunigo Mariaus Boreišos atsakymai į drąsius klausimus, improvizacijų teatro pasirodymas bei šv. Mišios.

Nuoširdi padėka už bendradarbiavimą ir naują pažintį rengiant sutvirtinamųjų susitikimą skiriama „Akademijos gamtoje“ įkūrėjai, pedagogei Danutei Aleksienei, Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Giedriui Stoniui bei komikui ir tikybos mokytojui Justinui Visickui. Šypsnis ir svetingiems Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namams.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune