Gavėnios rekolekcijos su tikėjimo ugdytojais (2022 03 24)
Paskelbta: 2022-03-24 12:49:40

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotojai, tikybos mokytojai ir katechetai kovo 23 d. dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje Kauno arkikatedroje už Ukrainą ir taiką bei Gavėnios rekolekcijose, kurios trečiadieniais tęsiasi arkivyskupo kvietimu.

Prieš vakaro šv. Mišias kunigas Vincentas Lizdenis sakė rekolekcijų konferenciją, kurioje ragino prisiminti popiežiaus mintis, išsakytas enciklikoje „Fratelli tutti“, kad gėris, meilė, solidarumas ir teisingumas yra dalykai, kurie neduodami vieną kartą ir visiems laikams ir turi būti iš naujo iškovojami. Kunigas kalbėjo, kviesdamas mąstyti, kas yra tikrasis gėris. Dievas mus taip sukūrė, kad su Juo esame labai stipriai susiję. Pats Dievas yra tikrasis gėris. Tad tik bendradarbiaudami su Dievu kuriame gėrį.

Vėliau švenčiant Eucharistiją, kun. Artūras Kazlauskas, sakydamas pamokslą, pabrėžė, kaip svarbu suprasti Senojo Testamento reikšmę ir indėlį Naujajam Testamentui ir kad Naujojo Testamento neįmanoma suprasti be Senojo Testmento. Kun. A. Kazlauskas linkėjo mokytojams ir katechetams įžiebti jaunimo širdyse meilę Šventajam Raštui, nes per jį žmogus gali pažinti Kristų.

Šv. Mišiose skaitinius skaitė ir mokytojų vardu visuotinius maldavimus išsakė Gerojo Ganytojo parapijos tikybos mokytojai, giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune