Bendruomenėje „Jono Pauliaus II piligrimai“ – naujų narių įsipareigojimas drauge pažinti Kristų (2022 03 27)
Paskelbta: 2022-04-01 09:15:03

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Kovo 27 d. Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje įvyko bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai“ įsipareigojimas. Net 48 jaunuoliai (tarp jų 9 jaunos šeimos) įsipareigojo vieneriems arba trejiems metams stengtis labiau pažinti Kristų per šią bendruomenę – kartu išgyvendami maldą, bendrystę ir tarnystę.

Drauge dalyvavę šv. Mišiose, kurioms vadovavo kunigas Vincentas Lizdenis, šie žmonės savo įsipareigojimui drąsiai tarė: „Tepadeda man Dievas.“

Bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ įsteigta 2015 metais tuometinio arkivyskupo, dabar kardinolo Sigito Tamkevičiaus dekretu, jos misija – palydėti jauną žmogų į Bažnyčią.

Ši jauna bendruomenė nuolat padeda arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro tarnystėse organizuojant piligrimines keliones, savanoriaujant didžiuosiuose arkivyskupijos renginiuose, rengiant stovyklas, vakaro pamaldas Piligrimų centre bei padeda jaunimui rengtis Sutvirtinimo sakramentui.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune