„Išsipildęs pažadas“ – antrasis Misijų mokyklos savaitgalis (2022 03 25–27)
Paskelbta: 2022-04-01 10:07:28

Misijų mokyklos 3M dalyviai, priėmę organizatorių kvietimą drauge mąstyti, mylėti, melstis ir mokytis dalytis nuostabiais Dievo darbais, kovo 25–27 d. rinkosi į antrąjį savaitgalį.

Programa prasidėjo penktadienio vakarą Kauno arkikatedroje. Čia Viešpaties Apreiškimo iškilmėje, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, buvo sukalbėtas Ukrainos ir Rusijos Paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas. O ankstyvą šeštadienio rytą mokyklos dalyviai rinkosi į arkivyskupo Kęstučio Kėvalo aukojamas šv. Mišias Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, užbaigiant „24 valandų Viešpačiui“ laiką. Šventojo Tėvo iniciatyva tai buvo visos paros laikas, skirtas adoracijai, maldai, Sutaikinimo sakramentui. Drauge meldėsi seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei seminaristai.

Savaitgalio tema – Šventoji Dvasia, tad mokymuose gilintasi į Šventosios Dvasios vaidmenį skelbiant kerigmą, rengiant ir sakant liudijimus, Šventosios Dvasios dovanas, įkvėpimą bei jos klausymąsi misijoje. Didelė malonė buvo sulaukti ypatingo svečio, Šventojo Rašto ir Bažnyčios istorijos žinovo, erudito, mokančio 14 kalbų, Colino Symeso iš Škotijos, Edinburgo. Šio misionieriaus tarnystė Bažnyčioje įvairialypė, apimanti vadovavimą, ugdymą, pamokslavimą, misijų programas, paramą kitiems. Colinas taip pat kuria bei atlieka giesmes, rašo poeziją. Misionierius ne tik sakė mokymus, bet ir dalijosi daugybe pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip meldžiantis ir klausantis Šventosios Dvasios vedimo Viešpats vedė tarnystėje. Kaip ypatingą apsaugą svečias įvardijo „Šventojo Patriko skydą“, t. y. maldą, kuria meldėsi šv. Patrikas:

„Kristus su manimi. Kristus prieš mane. Kristus už manęs. Kristus manyje. Kristus po manimi. Kristus virš manęs. Kristus mano dešinėje. Kristus mano kairėje. Kristus, kai einu miegoti. Kristus, kai aš sėdžiu. Kristus, kai atsikelsiu. Kristus platumoje. Kristus ilgyje. Kristus aukštyje. Kristus kiekvieno žmogaus, galvojančio apie mane, širdyje. Kristus kiekvieno žmogaus, kalbančio apie mane, burnoje. Kristus visų mane matančių akyse. Kristus visų mano klausančiųjų ausyse.“

Intensyvių mokymų, liudijimų, maldos laiką šeštadienio vakarą užbaigė šlovinimo vakaras prašant Šventosios Dvasios dovanų ir malonių. Drauge su pasauliečiais Misijų mokyklos komandoje tarnauja tėvai redemptoristai iš Slovakijos. Kunigas Rastislavas Dluhý CSsR vadovavo šlovinimo giesmėms, o gailestingumo misionierius kunigas Peteris Hertelis CSsR pasitarnavo Atgailos ir Sutaikinimo sakramentu.

Tikintysis visuomet turi būti pasiruošęs paliudyti Dievo darbus savo gyvenime. Todėl mokykloje mokėmės liudyti per 3 ar net per 1 minutę tam, kad sugebėtume tai padaryti atėjus reikiamam momentui misijose gatvėse, kalėjimuose, pataisos namuose, ligoninėse. Savaitgalio pradžioje dalyviams buvo duota užduotis pasidalyti, kuo gyventa visą mėnesį nuo pirmojo mokyklos savaitgalio, nusakant tai 7 žodžiais. Taip pat baigiantis savaitgalio programai dalyvių paprašyta vienu sakiniu įvardyti, kas labiausiai įsiminė iš programos. Tai buvo tikrai nemenkas iššūkis nedaugiažodžiauti ir pasakyti tik esmę.

Savaitgalio tikslas buvo ne tik įgyti teorinių žinių apie Šventosios Dvasios veikimą, bet ir jį priimti bei juo gyventi. Yra sakoma, kad žmogus, turintis vaizduotę, gali pakeisti pasaulį, bent jau savo. Tačiau akivaizdi tiesa, kad Šventąją Dvasią pasikvietęs ir Jai veikti leidžiantis žmogus tikrai gali pakeisti pasaulį – ir savo, ir kitų.

Kitas, jau trečiasis Misijų mokyklos savaitgalis numatytas gegužės mėnesį – tai išvyka į Slovakiją, kur ne tik lankysime misijinę charizminę bendruomenę „Rieka zivota“ („Gyvenimo upė“) ir semsimės iš jų patirties, bet ir žavėsimės nuostabaus grožio Slovakijos gamta, Aukštųjų Tatrų kalnais.

Virginija Bundonytė
 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune