Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaiduose – malda už Ukrainos motinas (2022 04 08)
Paskelbta: 2022-04-08 13:26:27

„Švęsdami Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją paveskime jai Ukrainos motinas, kurios verkia savo vaikų“, – kvietė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris balandžio 8 d. vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Sopulingosios Dievo Motinos atlaidus.

Drauge koncelebravo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, monsinjoras Artūras Jagelavičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus, kurijos vicekancleris Vincentas Lizdenis, kunigas Martynas Povylaitis. Patarnavo ir Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.

Iškilmės homiliją pasakęs diakonas Darius atkreipė dėmesį, jog nors pagal dabartinį liturginį kalendorių ši šventė švenčiama rugsėjo 15-ąją – savaitę po Marijos Gimimo iškilmės, tačiau senajame kalendoriuje Bažnyčia likus savaitei iki Didžiojo penktadienio, šią dieną primindavo Marijos misiją ir jos ryšį su Jėzaus kryžiumi, Sopulingoji Motina yra kartu su kenčiančiu Sūnumi ir kartu su visais kenčiančiais savo vaikais. Ir Kauno arkikatedra bazilika išlaikė šią seną tradiciją Sopulingosios atlaidus minėti penktadienį prieš Kančios (Verbų) sekmadienį.

Diakonas pasidalijo asmenišku liudijimu, kaip prie šio, arkikatedroje nuo seno gerbiamo ir seniausio šioje šventovėje, Sopulingosios Dievo Motinos atvaizdo buvo kunigo palaimintas tą rytą, kai buvo išvežtas į sovietinę armiją.

Homilijoje paminėta šių dienų šventa moteris pasaulietė – prieš penkerius metus (2017 m. balandžio 5 d.), būdama vos 47 metų, pas Viešpatį iškeliavusi gydytoja akušerė-ginekologė Banga Kulikauskaitė. Pasak diakono, penkerius sunkios ligos metus Banga pavertė Viešpaties malonės ir vilties pergalės laiku. Ji tada itin suartėjo su kenčiančiu Jėzumi ir prie Jo patraukė daugybę žmonių. Diakonas liudijo, jog Banga vesdavo kenčiančius nuo vėžio ar bet kokių kitų sunkumų patiriančius žmones prie Sopulingosios atvaizdo arkikatedroje parodydama: štai, tu esi Marijos globoje. Marija yra tavo skausme.

„Žiūrime į šį atvaizdą šiandien matome Ukrainos motinas. Jos šiandien yra sopulingosios“, – sakė diakonas, atkreipdamas dėmesį, kaip nuolankiai, neatkalbinėdamos šios moterys atiduoda savo vyrus ar vaikus kariuomenės tarnystei ir už juos meldžiasi. Šiandien būti kartu su kenčiančiais savo žmonėmis stengiasi karo kapelionai Ukrainoje, o popiežiaus nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas liudija matantis viltį šių žmonių akyse – matantis pergalę prieš šios karo kančios beprotybę (pokalbį su arkivyskupu Visvaldu Kulboku kviečiame skaityti „Artumos“ balandžio numeryje).

„Sopulingoji mums yra tikra bendrystės – komunijos – kančioje Mokytoja. Mes, dėkui Dievui, nekenčiame kaip Ukrainos žmonės, bet mes kenčiame su jais. Ačiū Tau, Kristaus ir mūsų Motina, kad mus mokai šios bendrystės“, – sakė homiliją užbaigdamas diakonas Darius Chmieliauskas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune