Paskutinės vakarienės Mišios: pasitarnavimas Jėzaus pavyzdžiu (2022 04 14)
Paskelbta: 2022-04-14 19:53:11

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Balandžio 14 d., Didžiojo ketvirtadienio vakarą, arkikatedroje bazilikoje švenčiant Paskutinės vakarienės šv. Mišias prasidedantį Velykų tridienį Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pavadino ypatingu Viešpaties artumo išgyvenimo laiku, nesibaigiančia tikėjimo kelione, kurioje keliaujame iš pradžių į Vakarienės menę, Jeruzalės gatvelėmis paskui Jėzų į Golgotą, o vėliau būsim pradžiuginti išsipildžiusio Prisikėlimo pažado.

Dievo žodis tą vakarą bylojo apie Jėzaus vakarienę su mokiniais ir tai, kaip Jis parodė savo meilę iki galo numazgodamas jiems kojas. Šią Evangelijos žinią padėjo apmąstyti pasakyta homilija ir vėliau atliktas arkivyskupo gestas – kojų numazgojimas į liturgiją pakviestiems 12-ai vyrų bei moterų.

Homiliją sakęs kunigas Vincentas Lizdenis sutelkė dėmesį į šventąsias Mišias, kuriose, jo žodžiais, jau ragaujame dangaus. Būtent Bažnyčioje vyksta tikroji žmogiškoji realybė, pasaulio vaizdą čia matome kuo tikriausiai. Kojos nuplaunamos išdavikui – ar išdavystė nėra ir mūsų gyvenimo dalis? Ar ir mes nepasitikime panašiai kaip Petras?

„Jėzaus pavyzdys ir veiksmas – plauti mokiniams kojas – yra susijęs su kunigo tarnyste“, – sakė vėliau kunigas Vincentas, kviesdamas pamąstyti, kokio iš tikrųjų mums kunigo reikia. Jis reikalingiausias teikti sakramentams, o aukojamos Mišios pasaulyje, kuris suvokiamas kaip galios reiškimosi vieta, yra didžiausias įsikišimas į pasaulio politiką.

„Ragauti dangaus duonos būtina, ir būtent tai duos pasauliui daugiau tiesos ir taikos“, – sakė kunigas Vincentas, užbaigdamas homiliją.

Jėzaus atsisveikinimą su mokiniais ir konkretų kunigiškojo tarnavimo gestą atspindėjo kojų numazgojimas Carito tarnystės bendradarbiams, Sutvirtinimui besirengiantiems jaunuoliams ir kt.

Už įšventintuosius Bažnyčios tarnautojus ir visus pakrikštytuosius, už suklupusius dvasininkus, už pasaulio galinguosius, kad būtų kuriama meilės civilizacija, ir už visus vargstančius žmones – šie ir kiti maldavimai buvo išsakyti Visuotinėje maldoje. Joje melstasi ir už Velykų paliaubas Ukrainoje, kad kuo greičiau baigtųsi gyvybės ir mirties kultūrų kova.

Dalyvavusieji Mišiose konkrečia auka turėjo progą paremti vargstančiuosius, nes rinkliava buvo skiriama būtent jų reikmėms.

Balandžio 15 d., Didįjį penktadienį 9 val. arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje, kur perneštas Švenčiausiasis, arkivyskupas su kunigais melsis Valandų liturgiją. Kviečiami visi norintys.

Šv. Mišios dabar bus aukojamos tik per Velyknaktį. Vakare po Kristaus Kančios pamaldų 20 val. nuo arkikatedros bus einama Kryžiaus kelio procesija (į Santakos parką). 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune