Kauno rajono mero sveikinimas kardinolo kunigystės jubiliejaus proga (2022 04 15)
Paskelbta: 2022-04-15 12:26:03

Balandžio 15 d. arkivyskupijos kurijoje apsilankęs Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pasveikino kardinolą Sigitą Tamkevičių, kuris šiomis dienomis švenčia kunigystės 60 metų jubiliejų.

„Jūsų kunigystė, kurią pasirinkote prieš 60 metų, yra didžiulė dovana Lietuvos žmonėms, nes sovietmečiu jūs gynėte skriaudžiamųjų teises, drąsiai skleidėte Kristaus mokymą, žadinote laisvės troškimą. Jūsų išmintingų įžvalgų ir padrąsinančių žodžių mums labai reikia ir šiandien“, – be kita, sakė rajono meras, sveikindamas kardinolą Sigitą ir linkėdamas ganytojui stiprios sveikatos ir toliau būti moraline uola Lietuvos žmonėms.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune