Kauno arkivyskupijos ganytojų velykiniai sveikinimai (vaizdo žinia)
Paskelbta: 2022-04-16 13:55:16

„Su šventomis Velykomis, brangieji,

Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė! Kokios svarbios šios žinios mūsų širdims, mūsų gyvenimams ir likimui. Mes, brangieji, esame gerojo Dievo mylimi ir Jis mums dovanoja neįtikėtiną viltį, kad liūdesys, kančia neturi paskutinio žodžio“, – džiugiąja šventų Velykų naujiena dalijasi ir visus sveikina Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Kviečiame žr. visą vaizdo sveikinimą  

 

 

„Mieli Lietuvos žmonės,

Nuoširdžiausiai visus sveikinu su šv. Velykomis – Kristaus Prisikėlimo švente. Sveikindami mes dažniausiai linkim sveikatos, sėkmės darbuose, ilgų gyvenimo metų. Norėčiau palinkėti dar svarbesnių dalykų. Linkiu draugystės su Prisikėlusiu Jėzumi“, – sveikina ir velykiniu linkėjimu dalijasi kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. 

Kviečiame žr. visą vaizdo sveikinimą   

 

Didžiąją savaitę ir Velykas Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ šventė su Bostono lietuviais, kurie neturi lietuvio kunigo, melsdamasis ir už visus Lietuvos žmones.

Arkivyskupas dalijasi sveikinimu linkėdamas visiems šviesios Kristaus Prisikėlimo šventės. 

Visą sveikinimą kviečiame skaityti čia >> 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune