Kauno arkivyskupijos ganytojų velykiniai sveikinimai (vaizdo žinia)
Paskelbta: 2022-04-16 13:55:16

„Su šventomis Velykomis, brangieji,

Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė! Kokios svarbios šios žinios mūsų širdims, mūsų gyvenimams ir likimui. Mes, brangieji, esame gerojo Dievo mylimi ir Jis mums dovanoja neįtikėtiną viltį, kad liūdesys, kančia neturi paskutinio žodžio“, – džiugiąja šventų Velykų naujiena dalijasi ir visus sveikina Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Kviečiame žr. visą vaizdo sveikinimą  

 

 

„Mieli Lietuvos žmonės,

Nuoširdžiausiai visus sveikinu su šv. Velykomis – Kristaus Prisikėlimo švente. Sveikindami mes dažniausiai linkim sveikatos, sėkmės darbuose, ilgų gyvenimo metų. Norėčiau palinkėti dar svarbesnių dalykų. Linkiu draugystės su Prisikėlusiu Jėzumi“, – sveikina ir velykiniu linkėjimu dalijasi kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. 

Kviečiame žr. visą vaizdo sveikinimą   

 

Didžiąją savaitę ir Velykas Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ šventė su Bostono lietuviais, kurie neturi lietuvio kunigo, melsdamasis ir už visus Lietuvos žmones.

Arkivyskupas dalijasi sveikinimu linkėdamas visiems šviesios Kristaus Prisikėlimo šventės. 

Visą sveikinimą kviečiame skaityti čia >> 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune