Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ velykinis sveikinimas iš Bostono (2022 04 17)
Paskelbta: 2022-04-17 16:08:49

 

Didžiąją savaitę ir Velykas Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ šventė su Bostono lietuviais, kurie neturi lietuvio kunigo, melsdamasis ir už visus Lietuvos žmones.

Arkivyskupas dalijasi sveikinimu linkėdamas visiems šviesios Kristaus Prisikėlimo šventės.

Sveiki sulaukę šventų Velykų!

Šiemet mums labiau negu bet kada reikia Kristaus, reikia Prisikėlimo. Kiekvienas patiriame sėkmių ir sunkumų, džiaugsmo ir kančios, bet šiuo metu tiesiog pribloškia žinios apie Ukrainoje žūstančius žmones, griaunamus miestus. Karo beprotybė įsisiautėjo visu smarkumu. Atrodo, kad Kristaus budelių palikuonys nepaliauja kankinti, prievartauti ir žudyti. Vis dar tęsiasi Didysis penktadienis.

Ruošdamiesi Velykoms vėl apmąstėme Kristaus kančią, žvelgėme į nukryžiuotą Viešpatį. Jis nenužengė nuo kryžiaus, kad apstulbintų savo kankintojus, priverstų tikėti abejojančius. Jėzus išgėrė kančios taurę iki galo. Tačiau su Jo mirtimi viskas nesibaigė. Švęsdami Velykas tikime, kad Jėzaus kančia buvo prasminga, o Dievo galybė nugalėjo patį didžiausią blogį – mirtį. Jėzus gyvas, Jis prisikėlė! Vis dėlto Velykos nėra vien laiminga dramatiškos istorijos pabaiga, o Dievo mums teikiamas visai kitoks žvilgsnis į pasaulio tikrovę. Kaip savo Sūnaus, taip ir mūsų Dievas neištraukia iš sunkumų, o stiprina keliaujančius net per pačią tamsiausią naktį.

Prisikėlimas tęsiasi, kai žmonės priima Jėzų ir seka paskui Jį. Kiekvienas gali atsiversti. Juk ir šimtininkas, matydamas, kaip Jėzus mirė, išpažino: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ Nepasiduokime pykčiui, neapykantai, kerštui – tai Jėzaus priešų veikimo būdas. Pasitikėkime Dievu, kaip Jėzaus Motina, kuri išlaikė viltį net stovėdama po kryžiumi ir Didžiojo šeštadienio tyloje, kai Jos Sūnaus kūnas gulėjo kape. Marijos pavyzdys ir užtarimas tepadeda mums laukti Velykų pilnatvės.

„Esame išgelbėti viltimi“, – rašė apaštalas Paulius. – „Tačiau regima viltis nėra viltis... Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai“. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė tepadeda išlaikyti gyvą viltį Dievo pagalba ir Jo pergale. Nepaliaudami melskime pasauliui taikos, o drauge patys kuo aktyviau padėkime kenčiantiems žmonėms.

Viltingų šventų Velykų!

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune