Parodoje „Pašaukimas“ – 12 ypatingų gyvenimo kelio istorijų (2022 05 02)
Paskelbta: 2022-05-04 08:47:29

Nuotraukos – Ramvydo Romankevičiaus

Gegužės 2 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje iškilmingai atidaryta Indrės Stankevičiūtės personalinė portretų paroda „Pašaukimas“. Renginyje savo pašaukimo istorijomis gyvai dalijosi Kauno policijos pareigūnas, pareigūnų mokytojas Dalius Mackela, solistas Mindaugas Zimkus, išklausytas ir filosofijos mokslų daktarės, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto lektorės Bronės Gudaitytės OFS katechezės apie pašaukimą įrašas.

Renginio organizatoriai – Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda. Šia paroda pradėtas renginių ciklas, skirtas paminėti 59-ajai Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai. Šių metų Pašaukimų savaitės tema: „Esu pašauktas būti!“

12 portretų

Parodoje „Pašaukimas“ užfiksuoti 12-os skirtingus pašaukimus turinčių žmonių portretai. Juos sukūrė Vilniaus dailės akademijos taikomosios grafikos absolventė Indrė Stankevičiūtė.

„Šių darbų skaičius yra simbolinis – 12, tarsi dvylika Dievo apaštalų, kurie neša šiuolaikinę žinutę. Parodos herojai – šiuolaikiniai apaštalai. Kviečiu stabtelti prie portretų ir susimąstyti: o kas man yra pašaukimas?“ – ragino parodos autorė I. Stankevičiūtė.

Iš paveikslų žvelgia policijos pareigūnas Dalius Mackela, Ievos ir Igno Šiugždinių šeima, sužadėtiniai Monika ir Renatas, virtuvės šefas Gian Luca Demarco su šeima, Padubysio kaimo bendruomenės įkūrėjas Žanas Talandis, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Paulių kapucinų vienuolyno brolis kunigas Mykolas Ferencas OFM Cap., Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Faustina E. Andrulytė, klierikas Eligijus Žakys, filosofijos mokslų daktarė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė Bronė Gudaitytė OFS, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus ir LSMU Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macas.

Renginio metu koncertavo vokalinis ansamblis „Popule Meus“ (vad. Ramūnas Baranauskas).

Studijavo teologiją – tapo policininku

Policijos pareigūnas, Kauno policijos mokyklos mokytojas Dalius Mackela pasakojo, kad atsivertimą jis išgyveno prieš 28 metus.

„Po vieno charizminio susitikimo įdomiausia Naujojo Testamento vieta man tapo pasakojimas apie sūnų palaidūną ir suvokimas, kad ir ką negero būčiau padaręs, esu laukiamas ir labai brangus Dievui. Tuomet daugelis atsivertusiųjų puolė studijuoti teologiją. Tarp jų buvau ir aš. Teologiją studijavau du kartus, bet visgi supratau, kad tai ne mano profesija. (...) Iš pradžių nenorėjau eiti dirbti į policiją, patogiau buvo darbuotis gražioj, patogioj aplinkoj, kur esi gerbiamas, mylimas, o policijos tuomet niekas nemylėjo... Norėdamas galutinai apsispręsti dėl gyvenimo kelio Vilniaus katedroje nuėjau prie šv. Kazimiero paprašyti patarimo. Atsiverčiau Naująjį Testamentą, bedžiau pirštu ir pataikiau į vietą iš Apaštalų darbų: „Viešpats jam tarė: Eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo“ (Apd 9, 15–16). Ir viskas tapo aišku“, – pasakojo D. Mackela.

Pašnekovas atviravo, kad pašaukimo kelyje jį visad lydėjo šviesaus atminimo brolis Valdas Mackela, už tai jam liks dėkingas visą gyvenimą. Jis stiprino ir tikėjime, ir profesiniame kelyje.

„Nebūdamas tikintis, policijoje turbūt nebūčiau ištvėręs nei savaitės. Na, daugų daugiausiai – mėnesį. Vertybinis tikėjimo pagrindas, siekis visuomet išlikti tiesoje bei pamilti artimą – tapo mano kolonomis. Teko pamilti tuos, kurių nepažįsti, kurie tavęs nekenčia jau avansu. Sunku, bet džiaugiuosi, kad šiame kelyje turiu stiprų porininką – Dievą. Sukrėtimų gyvenime buvo daug, bet Jo dėka pavyko ištverti visus sunkumus“, – atviravo D. Mackela.

Svarbu žengti pirmą žingsnį

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė Bronė Gudaitytė OFS akcentavo, kad pašaukimui labai svarbu paklusimas ir nestovėjimas vietoje.

„Pašaukimas nėra mano planuojamas dalykas, tai tikėjimo ir pasitikėjimo Tuo, kuris viršuj, kelias. Petras tikėjo Jėzumi ir todėl pakluso, žengė pirmą žingsnį – išlipo iš valties. (...) Pirmas žingsnis Dievui labai svarbus. Kol būsim užsispyrę savo netikėjime ir nežengsim pirmo žingsnio – niekas ir nepasikeis. Raginu: nestovėk, neprisigalvok barjerų, ženk!“ – ragino B. Gudaitytė.

Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus pasakojo, kad muzikos mokyklą pradėjo lankyti būdamas šešerių, vėliau prisijungė prie bažnytinių chorų, dainavo valstybiniuose choruose, savanoriavo „Marijos radijuje“. Visa ši muzikinė veikla buvo tarsi savotiška malda Viešpačiui.

„Įvairiose pasaulio šventovėse giedodavau per šv. Mišias. To nežinodamas, buvau Dievo vedamas per muziką į tikėjimą. Bet pirmiau buvo muzika. Savo balsu tarnauju Viešpačiui. Kiekvienas Jam tarnaujame originaliu būdu“, – pažymėjo M. Zimkus.

Kviečia kiti renginiai

I. Stankevičiūtės paroda „Pašaukimas“ Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5) veiks iki gegužės 30 d.

Kiti renginiai, skirti paminėti 59-ajai Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną: gegužės 12 d. 19 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7) vyks maldos ir giesmių vakaras jaunimui ,,Kaip uždegti širdį didingiems ir drąsiems apsisprendimams?”; gegužės 15 d. 10.30 val. vyks renginys ,,Šeima – stiprybės versmė“ (kartu su ukrainiečių šeimomis ir jas priglaudusiaisiais), renginio pradžia – Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasoje (Žemaičių g. 31A).

Skirmantė Javaitytė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune