Prisikėlęs Kristus sutiktas bendraamžių piligrimystėje į Taizé
Paskelbta: 2022-05-05 08:44:02

Nuotraukos – Monikos Žydeliūnaitės

 Eime, grįžkime pas Viešpatį, nes jis – tas, kuris mus sudraskė, jis mus ir išgydys; jis mus sužeidė, jis mus ir sutvarstys. Po dviejų dienų jis mus atgaivins, trečiąją dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo Artume;(Oz 5, 15d–6, 2).

Atgaivos kelionės kryptis buvo Taizé vienuolynas Prancūzijoje. Didžiojo šeštadienio rytą 47 piligrimai autobusu iš Kauno išvyko ieškoti Prisikėlusio Kristaus.

Jaukioje Čenstakavos koplytėlėje lenkijoje švęsta Velyknakčio liturgija – keliaujant nuo ugnies pašventinimo laužo, simbolizuojančio vėl naujai įžiebiamą Viešpaties šviesą, skaitant Dievo žodį ir atnaujinant Krikštu duotus pažadus.

Tikras palaiminimas buvo keliauti kartu su kunigu Gintaru Blužu OFS, kasdien patarnavusiu piligrimų grupei.

Savaitei apsigyvenę Taizé vienuolyne, jaunuoliai buvo pakviesti į kasdienius Biblijos skaitymo susitikimus. Juose broliai vienuoliai padėjo geriau pažinti Dievo Žodį ir kvietė bendrystę praturtinti pasidalijimų grupelėse su bendraamžiais iš kitų pasaulio kraštų.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune