Maldos vakare – paraginimas būti jaunimo tikėjimo ir pašaukimo bendrakeleiviais (2022 05 04)
Paskelbta: 2022-05-05 12:29:20

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Jaunimo velykinis „aleliuja“ nuskambėjo gegužės 4 d. trečiadienio šv. Mišiose Kauno arkikatedroje, kur melstasi už jaunimą ir su jaunimu, kuris patarnavo liturgijoje, skaitė skaitinius, giedojo.

Homiliją sakęs kunigas Vincentas Lizdenis atkreipė dėmesį į skaitinių eilutę: „Išblaškytieji keliaudami skelbė gerąją naujieną“ (pagal Apaštalų darbus 8, 4). Čia kalbama apie pirmąsias krikščionių bendruomenes, kai jie buvo persekiojami ir galia buvo ne jų pusėje. Jėzus šiems išblaškytiesiems, tai yra ir mums, keliaujantiems savo gyvenimo kelionę kasdienybėje, sako: „Aš esu gyvenimo duona.“

Pasak kunigo Vincento, kalbėjusio apie Mišių atnašavimą, mes savo gyvenimu auginame medžiagą šiai duonai. Mes savo gyvenimą atnešame į tą duoną. Atnešame jį visą – visa, kas jame atsitinka, visa, kas dabar plaka širdyje ir sukasi galvoje. Kaip ta duona perkeičiama tampa Kristaus kūnu, taip ir mūsų gyvenimas tampa Kristaus gyvenimu.

Homilijoje drąsinta prie Viešpaties altoriaus atnešti viską iš savo gyvenimo ir bandyti leisti Jėzui tą gyvenimą perkeisti.

Jauni žmonės tą vakarą savo pačių parengtais visuotiniais maldavimais kvietė dėkoti už popiežiaus Pranciškaus, visų ganytojų tarnystę, kad ji patrauktų prie Kristaus kuo daugiau jaunų širdžių. Dėkota už Lietuvos jaunimą ir jo drąsą kurti ateities istoriją, taip pat už jaunimo sielovados bendradarbius ir savanorius, kurie dalijasi bendruomeniškumu.

Šią Eucharistiją užbaigdamas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paragino tikinčiuosius būti tikėjimo bendrakeleiviais jaunimui, melstis už jį, kad jauni žmonės svarstytų savo pašaukimą, nebijotų klausti Viešpaties, kuris visada yra parengęs žmogui atsakymus.

Gegužės 11 d. arkivyskupo kvietimu maldos vakaras bus skiriamas Carito misijos bendradarbiams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune