Švenčiant Sekmines – misijų kryžiaus pašventinimas ir padėka tėvams misionieriams (2022 06 05)
Paskelbta: 2022-06-05 17:25:28

Nuotraukos – Misijų savaitės organizatorių

„Šventoji Dvasia atėjo Jėzaus kančios kaina“, – sakė paskutinėje misijų homilijoje Kauno arkikatedroje birželio 5 d., švenčiant Sekminių sekmadienio Eucharistiją, t. Peteris Hertelis, vienas iš slovakų redemptoristų, kurie per visą parapijų Misijų savaitę šv. Mišiose skelbė Dievo žodį, sakė homilijas, tarnavo žmonėms Sutaikinimui su Dievu, įvairiais būdais kalbino ir nešė miestui Gerąją Naujieną, talkinami pasauliečių misionierių iš Slovakijos ir Lietuvos – bendruomenės „Gyvenimo upė“ (Rieka zivota) ir mūsų arkivyskupijos Misijų mokyklos.

Šį pilną gaivos ir šviesos Šventosios Dvasios Atsiuntimo sekmadienį prie arkikatedros buvo pašventintas atnaujintas kryžius šioms misijoms atminti.

„Šventoji Dvasia atėjo mūsų išgelbejimo kaina, Ji labai brangi dovana“, – dalytasi Sekminių ir misijų užbaigos homilijoje. Jos mintimi, kai kurie Bažnyčios Tėvai sako, jog Šventoji Dvasia atėjo dar anksčiau, nei Ji nužengė ant apaštalų. Tai buvo sulig paskutiniu Jėzaus atodūsiu ant kryžiaus: šis paskutinis Jėzaus atodūsis tapo pirmu Bažnyčios įkvėpimu.

„Gyvename didelių pasikeitimų amžiuje, kai keičiasi kultūros, bendruomenės, mąstymai, ypač jaunų žmonių. Kartais baisu ir neramu, kaip viskas keičiasi. Dėl baimės ar nerimo kartais žmonėms prireikia vaistų. Kadangi pokyčiai yra pažanga, daugelis žmonių nori, kad ir Dievas pasikeistų. Reikia daug melstis, daug mąstyti ir daug išgyventi, kad suprastume: Viešpatie Dieve, kaip gerai, kad Tu nesikeiti. Viskas pasaulyje keičiasi, tačiau kryžius 2 tūkstančius metų išliko nejudanti mūsų gyvenimo ašis, mūsų atrama“, – kalbėjo tėvas P. Hertelis, atkreipdamas dėmesį, jog kryžius – pats gražiausias Dievo meilės ženklas. Niekas nemyli labiau nei tas, kuris atiduoda gyvybę už kitą.

Liturgijos dalyviai misionierių kvietimu po homilijos atliko tikėjimo atnaujinimo ženklą – iškėlę rankose Mišių pradžioje pašventintus kryželius atnaujino Krikšto pažadus.

Visuotiniuose maldavimuose Sekminių ir Tėvo dienos sekmadienį prašyta tvirtumo Dvasios tėvams. Tvirtumo Dvasios melsta taip pat ir kenčiančiai Ukrainai – kad Dvasios suvienyta su Jėzaus kančia pasiektų pergalę prieš smurtą.

Žemės veidą atnaujinančios Dvasios, taikos ir teisingumo dovanų melsta pasaulio valstybėms, jų vadovams, visiems Žemės gyventojams.

„Mes, tėvai redemptoristai, bandom atnešti žmonėms Kryžiaus ženklą ir Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos žinią – jos ikoną. Kryžius sako, kad  esame išgelbėti neapsakomos Dievo meilės. Ginklai, neapykanta negali išgelbėti pasaulio. Dievas išgelbėjo jį per meilę, per kryžių. Šita meilė yra išlieta Šventosios Dvasios mūsų širdyse. Dėl to mes, misionieriai, esame siunčiami į pasaulį gelbėti jo meile. Lietuva turi daug kryžių. Kiekvienas kryžius sako: Dievas tave myli. Tu esi išgelbėtas. Mūsų užduotis – visiems skelbti apie išgelbėjimą. Jėzus ant kryžiaus pasakė: „Atlikta.“ Tai yra vienas iš gražiausių žodžių. Esame išgelbėti meilės!“ – užbaigiant Eucharistiją kalbėjo tėvų redemptoristų vardu žodį taręs ir visiems dėkojęs t. M. Zamkovský.

Už misijas slovakų misionieriams dėkojo arkikatedros administratorius kunigas Evaldas Vitulskis. Visi dalyvavusieji priėmė jiems suteiktą specialų misijų palaiminimą, o savo dėkingumą išreiškė plojimais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune