Maldos trečiadienis už skelbiančius Evangeliją vargo ištiktiesiems (2022 06 08)
Paskelbta: 2022-06-09 08:33:02

Nuotraukos – arkivyskupijos Carito

Ką tik Bažnyčios džiaugsmo šventės – Sekminių sulaukusioje Kauno arkikatedroje, kur ką tik pasibaigė Misijų savaitė, arkivyskupo kvietimu toliau vyksta maldos trečiadieniai.

„Nors ir esame įžengę į Bažnyčios eilinį laiką, tačiau su Kristumi joks laikas nėra eilinis. Tai vis iš naujo nuotykis, iššūkis ir Dievo malonė, kurią patiriame keliaudami savo gyvenimo dienomis“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, šio vakaro Eucharistijoje pakviesdamas melstis už Carito bendradarbius, savanorius, kurie pagelbėdami vargo ištiktiems broliams ir seserims šitokiu būdu skelbia Evangeliją. Arkivyskupas šia proga padėkojo visiems žmonėms, kurie įvairiopais būdais padeda dabar labiausiai kenčiantiems mūsų broliams ir sesėms ukrainiečiams.

Šv. Mišiose homiliją sakęs arkivyskupo sekretorius kunigas Vincentas Lizdenis atkreipė dėmesį, jog tik Dievo tvarka yra tobula, o mes išgyvename daug neatitikimų viduje ir išorėje. Tačiau svarbu nepristigti drąsos žvelgti į Tiesą, kuri yra pats Jėzaus Asmuo, maitintis ta Tiesa dalyvaujant šv. Mišiose, klausantis Dievo žodžio ir priimant Eucharistiją.

„Dievas neišsigąsta mūsų netobulų, tai ir mes turim neišsigąsti ir drąsiai eiti tobulumo link“, – drąsino kunigas Vincentas Carito misijai tarnaujančius ir visus šios Eucharistijos dalyvius.

Karo Ukrainoje paliesti žmonės, esantys karo zonoje ar priversti palikti savo namus, artimuosius, Viešpačiui buvo užtarti ir bendruomeniniuose maldavimuose, kuriuos paskelbė Carito direktorius Arūnas Kučikas. Prisimenant ir migrantų, kitų pabėgėlių padėtį, jiems taip pat melsta sulaukti reikalingos pagalbos.

Šiandien, kai pasaulio gyventojų akys ypač krypsta į valstybių vadovus bei lyderius, jų sprendimus, prašyta išminties, ieškoti taiką kuriančių sprendimų ir liautis konfliktus spręsti jėga.

Carito bendradabių prašymai apėmė visas karitatyvines bei humanitarines organizacijas, kad darbuotojai ir savanoriai nepristigtų jėgų ir noro tolesnei pagalbai organizuoti.

Šiomis dienomis visoje Lietuvoje, 14-oje jos miestų, Caritas įgyvendino jau trečiąją pagalbos akciją, renkant Poltavos, Odesos, Mykolajevo ir Kyjivo gyventojams būtiniausius daiktus ir maisto produktus.

Yra galimybė dalyvauti šioje akcijoje ir paaukojant savo lėšų paramai šiuose regionuose:

Lietuvos CARITAS, kodas 192066334,
LT407300010099679931.
paskirtis „Parama Ukrainai“.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune