Moksleivių darbų parodoje – Šeimos-Amoris Laetitia metų džiaugsmas
Paskelbta: 2022-06-10 08:13:37

(Eligija Vaitkutė, Viktorija Maciunskaitė, Kauno Pilėnų progimnazija)

Kauno arkivyskupijos konferencijų salės prieigose (Papilio g. 5, kur įsikūrusios bažnytinės institucijos) galima pamatyti nedidelę, nuoširdumu alsuojančią parodą – mūsų arkivyskupijos teritorijoje veikiančių ugdymo įstaigų 1–11 klasių moksleivių darbus – plakatus-paveikslus, skirtus Šeimos-Amoris Laetitia metų tematikai.

Mokyklose piešti piešiniai buvo demonstruojami parapijų ir dekanatų bažnyčiose, o gražiausi iš jų atkeliavo į Kauno arkivyskupijos Katechetikos centrą. Darbuose atsispindi ir meilė, ir džiaugsmas, ir pagalba vienas kitam, ir kartu kantrybė, patiriamas Ukrainos karo siaubas ir jį išgyvenančios šeimos skausmas...

(Emilija Tamoševičiūtė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija)

Parodoje demonstruojami 23 gražiausi Kauno arkivyskupijos mokyklų mokinių darbai. Kviečiame parodą aplankyti visą birželio mėnesį.

(Kauno Kazio Griniaus progimnazija, 3 c kl. mokiniai)

Šeimos metais mokytojai buvo skatinami per pamokas daugiau kalbėti apie šeimą, jos vertybes, pabrėžiant šeimos kaip tikėjimo ir meilės židinio reikšmę. Juk šeima yra tikėjimo lopšys naujajai kartai: kiek ši priima tikėjimą ir Evangeliją, tiek šeima tampa ir „evangelizuojančia bendruomene“ (Familiaris Consortio, 52). Mokiniai analizavo meilės džiaugsmo šeimoje raišką, savybes, kuriomis pasižymi šeima. Šeimos – kaip meilės džiaugsmo bendruomenės – centras yra Šventoji Šeima šiandienėje aplinkoje. Kokiomis sąvybėmis turėtų pasižymėti šeima? Šiomis mintimis mokiniai diskutavo pamokose ir šias vertybes stengėsi perteikti piešiniuose.

 

(Domas Kemežys, Mykolas Trasauskas, Guoda Jančiauskaitė)

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune