Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytos misijos Kazachstane (2022 06 10)
Paskelbta: 2022-06-10 12:07:56

Nuotrauka – kunigo Sigito Bitkausko

Birželio 10 d. Šv. Gertrūdos rektorate vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje miesto parapijų ir rektoratų klebonams, rektoriams, kunigams buvo pristatytos misijos Kazachstane.

Valandų liturgijos Dienine malda prasidėjusiai konferencijai vadovavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius pasidalijo įspūdžiais iš gegužės mėnesį vykusios savo kelionės į Almatą Kazachstane. Jos metu buvo perduota Kauno arkivyskupijos dvasininkų parama Kazachstane misijinę tarnystę atliekančiam mūsų arkivyskupijos kunigui Kastyčiui Šulčiui.

Pasak dekano monsinjoro V. Grigaravičiaus, pabūti šiose misijose būtina kiekvienam kunigui ir klierikui. Atrodo, tarsi nusikeltume į pirmuosius krikščionybės amžius, kai krikščionys į bendrą maldą po kelis renkasi namuose. Čia tikinčiųjų reikia ieškoti, kartais iki jų gyvenamosios vietos nuvažiuojant ne vieną ir ne du šimtus kilometrų. Stokojama elementarių tikėjimo žinių, kunigui tenka mokyti tikinčiuosius net ir Kryžiaus ženklo (žegnojimosi). Dekano žodžiais, stipri ir viltinga žinia yra ta, kad krikščionių bendruomenės Kazachstane kuriasi. Todėl svarbu šią misijinę tarnystę palaikyti ir skatinti.

Vėliau savo patirtimi taip pat pasidalijo iš Kazachstano trumpam į Lietuvą parvykęs kunigas K. Šulčius, šiuo metu važinėjantis po įvairias Lietuvos parapijas ir renkantis paramą tolesnei misijai minėtoje šalyje.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune