Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytos misijos Kazachstane (2022 06 10)
Paskelbta: 2022-06-10 12:07:56

Nuotrauka – kunigo Sigito Bitkausko

Birželio 10 d. Šv. Gertrūdos rektorate vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje miesto parapijų ir rektoratų klebonams, rektoriams, kunigams buvo pristatytos misijos Kazachstane.

Valandų liturgijos Dienine malda prasidėjusiai konferencijai vadovavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius pasidalijo įspūdžiais iš gegužės mėnesį vykusios savo kelionės į Almatą Kazachstane. Jos metu buvo perduota Kauno arkivyskupijos dvasininkų parama Kazachstane misijinę tarnystę atliekančiam mūsų arkivyskupijos kunigui Kastyčiui Šulčiui.

Pasak dekano monsinjoro V. Grigaravičiaus, pabūti šiose misijose būtina kiekvienam kunigui ir klierikui. Atrodo, tarsi nusikeltume į pirmuosius krikščionybės amžius, kai krikščionys į bendrą maldą po kelis renkasi namuose. Čia tikinčiųjų reikia ieškoti, kartais iki jų gyvenamosios vietos nuvažiuojant ne vieną ir ne du šimtus kilometrų. Stokojama elementarių tikėjimo žinių, kunigui tenka mokyti tikinčiuosius net ir Kryžiaus ženklo (žegnojimosi). Dekano žodžiais, stipri ir viltinga žinia yra ta, kad krikščionių bendruomenės Kazachstane kuriasi. Todėl svarbu šią misijinę tarnystę palaikyti ir skatinti.

Vėliau savo patirtimi taip pat pasidalijo iš Kazachstano trumpam į Lietuvą parvykęs kunigas K. Šulčius, šiuo metu važinėjantis po įvairias Lietuvos parapijas ir renkantis paramą tolesnei misijai minėtoje šalyje.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune