Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytos misijos Kazachstane (2022 06 10)
Paskelbta: 2022-06-10 12:07:56

Nuotrauka – kunigo Sigito Bitkausko

Birželio 10 d. Šv. Gertrūdos rektorate vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje miesto parapijų ir rektoratų klebonams, rektoriams, kunigams buvo pristatytos misijos Kazachstane.

Valandų liturgijos Dienine malda prasidėjusiai konferencijai vadovavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius pasidalijo įspūdžiais iš gegužės mėnesį vykusios savo kelionės į Almatą Kazachstane. Jos metu buvo perduota Kauno arkivyskupijos dvasininkų parama Kazachstane misijinę tarnystę atliekančiam mūsų arkivyskupijos kunigui Kastyčiui Šulčiui.

Pasak dekano monsinjoro V. Grigaravičiaus, pabūti šiose misijose būtina kiekvienam kunigui ir klierikui. Atrodo, tarsi nusikeltume į pirmuosius krikščionybės amžius, kai krikščionys į bendrą maldą po kelis renkasi namuose. Čia tikinčiųjų reikia ieškoti, kartais iki jų gyvenamosios vietos nuvažiuojant ne vieną ir ne du šimtus kilometrų. Stokojama elementarių tikėjimo žinių, kunigui tenka mokyti tikinčiuosius net ir Kryžiaus ženklo (žegnojimosi). Dekano žodžiais, stipri ir viltinga žinia yra ta, kad krikščionių bendruomenės Kazachstane kuriasi. Todėl svarbu šią misijinę tarnystę palaikyti ir skatinti.

Vėliau savo patirtimi taip pat pasidalijo iš Kazachstano trumpam į Lietuvą parvykęs kunigas K. Šulčius, šiuo metu važinėjantis po įvairias Lietuvos parapijas ir renkantis paramą tolesnei misijai minėtoje šalyje.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune