Birželio 21–29 d. arkivyskupijos bendruomenei – misijinių ir šventinių susitikimų savaitė
Paskelbta: 2022-06-17 11:48:45

Šv. Jonas Krikštytojas, skelbęs atsivertimo krikštą visai Išrinktajai tautai ir tiesęs kelią tikrajam Gelbėtojui, yra Kauno arkivyskupijos dangiškasis globėjas. Artėjanti jo Gimimo iškilmė ir visa globėjo savaitė arkivyskupijos bendruomenei kaskart yra ypatingų misijinių ir šventinių susitikimų laikas.

Prieš pat šią savaitę, birželio 15 d., šis Sinodinis kelias ir jame naujai patirta sinodinė bendrystė parapijose, kitose bendruomenėse bei aplinkose buvo apibendrinta simpoziume, pažvelgiant į žmonių įžvalgas apie bendruomenių dabartį ir kaip tapti vis labiau atviresne Dievo Bažnyčia, kurioje visiems būtų gera drauge džiugiai švęsti savo tikėjimą ir gyvenimą (arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją simpoziumo šv. Mišiose kviečiame skaityti čia >>.) 

Šio atvirumo ir susitikimo ženklas kasmet tampa MIESTO MISIJOS, kurios nebuvo nutrūkusios ir pandeminiu metu. Nebuvo rengiami tik kauniečių jau pamėgti susitikimai su dvasininkais kavinėse.

Tad džiugi žinia miestui: birželio 21–23 d. po poros metų pertraukos vėl kviečiame į ciklą KUNIGAI KAVINĖSE bei muzikos ir šlovinimo vakarus!

Visiems atviri susitikimai-diskusijos su dvasininkais – kunigu Petru Pichu, tėvu Aldonu Gudaičiu SJ bei diakonu Andriumi Jesinsku „karštomis“ temomis (lyderystė, katalikas ir... ginklai, ir ...laisvos vietos (?!) Bažnyčioje) antradienį (06 21 d.), trečiadienį (06 22 d.) ir ketvirtadienį (06 23 d.) 17.30 val. vyks miesto kavinėse „Miesto sodas“ (Laisvės alėjoje), „Šokoladinė“ (Rotušės aikštėje) bei „Vero Cafe“ (Vilniaus gatvėje).

Paskui kviečiame užsukti į arkivyskupijos kiemelį Papilio g. 3 (greta Santakos), kuris šiais birželio vakarais 19 val. suskambės muzikos garsais – šiemet čia vyks autorinės kūrybos bei dainuojamosios poezijos vakarai su muzikiniais talentais apdovanotais kūrėjais bei atlikėjais – mūsų bendruomenės žmonėmis. (Esant blogam orui, vyks greta esančioje salėje, Papilio g. 5). 

Tęsiasi mūsų jau pradėtas ciklas Malda už miestą ir Tave – šlovinti bei melstis už visa, kas svarbu jo žmonėms, nepamirštant ir to skausmo, kurį dabar patiria ukrainiečiai – karo griaunamų miestų ir namų gyventojai, kviečiama į Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčią Santakos parke. Šlovinimo vakarai su grupe „Natus“, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės jaunaisiais misionieriais šlovintojais bei tėvais redemptoristais ir Misijų mokyklos, kuri yra viena iš Miesto misijų organizatorių, dalyviais minėtais trimis birželio vakarais prasidės nuo 20.30 val. Galima ateiti ir anksčiau – į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją (kuri prasideda po 18 val. šv. Mišių). Šlovinimo vakaruose – galimybė atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu. Mums pasiruošę pasitarnauti tėvai redemptoristai ir broliai pranciškonai. 

Birželio 24 d., penktadienį, švęsime Švč. Jėzaus Širdį ir Arkivyskupijos globėjo dieną. 11 val. iškilminga Eucharistija arkikatedroje bazilikoje, kuriai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas drauge su arkivyskupijos kunigais bei visa bendruomene. Šią dieną dėkojame Dievui už arkivyskupijos šeimą – jos ganytojus ir visus žmones, šiemet – keliaujančius ypatingą, popiežiaus Pranciškaus atvertą, Sinodinį kelią.

Šiomis dienomis Romoje vyks X pasaulinis šeimų susitikimas „Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias“, jau užbaigiantis popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos-Amoris Laetitia metus. Šiai progai Lietuvos vyskupijų katedrose vyksta Padėkos šv. Mišios.

Už Šeimos-Amoris Laetitia metų malones, už šeimos pašaukimą ir šeimų meilės džiaugsmo liudijimą dėkosime susirinkdami į Kauno arkikatedrą birželio 26-osios sekmadienį. 11.30 val. čia bus sakoma katechezė apie žmogaus orumą ir pašaukimą, o 12 val. iškilminga Eucharistija.

„Kas gi kitas aiškiau parodys, kokia graži šeima yra Dievo sumanyme, jei ne pati šeima, vis iš naujo tampanti Dievo meilės liudijimu paprastoje kasdienybėje? Tai ištikimos, neatšaukiamos, kūrybingos, vaisingos ir gyvenimą dovanojančios meilės liudijimas“, – rašo šiai progai skirtame laiške vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas. Visą Laišką kviečiame skaityti čia  >>

Birželio 29 d., trečiadienį, švęsime Šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių – titulinius Kauno arkikatedros globėjus ir drauge – Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinio etapo šventę, taip pat vyskupų Eugenijaus Bartulio ir Rimanto Norvilos konsekracijos 25 metų jubiliejus. Dalyvaus Apaštalų Sosto nuncijus ir Lietuvos vyskupai. Giedos Kauno valstybinis choras (vad. Robertas Šervenikas).

Ateikime ir susitikime, švęskime ir dėkokime –

už arkivyskupijos ganytojus ir visą bendruomenę, visus arkivyskupijos teritorijoje gyvenančius žmones, kad Dievas surenka, veda, nepaliauja lieti savo malonių, leidžia patirti bendrystę, o per ją – kaskart naujai Jo meilę. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune