VDU Katalikų teologijos fakultete – pažintis su šv. Ignacu: kaip mokinys tapo mokytoju (2023 02 29)
Paskelbta: 2023-03-30 10:49:34

VDU Katalikų teologijos fakultete, Didžiojoje auloje, kovo 29-osios vakarą vyko trumpa, bet gyva pažintis su šv. Ignacu. Jį pristatė jau trijų knygų serijos „Šventoji Ispanija“ autorė, vertėja Jūratė Micevičiūtė. Naujausia iš jų – „5 šv. Ignaco kelio etapai: žmogaus tapsmas“ (išleido VšĮ „Magnificat leidiniai“, 2022).

Atrodytų, Ignacas gyveno prieš daugybę metų, o su juo užsimezgė nuostabi bičiulystė – štai kaip jis geba jungtis žmones – sakė J. Micevičiūtė, pasidalijusi savo tyrinėjimų žvilgsniu į XVI amžiaus šventąjį – mokinį, tapusį mokytoju.

Iš pasakojimo atsiskleidė, kaip Jėzaus Draugijos įkūrėjas, patyręs ir regėjimą, iki to nuėjo ilgą ieškojimų kelią, kuriame pats sau nerado... mokytojo. Tad buvęs riteris mokėsi iš knygų, taip pat iš savo klaidų ir nesėkmių. Jis netapo dvariškiu, netapo atsiskyrėliu (nors savo griežtomis atgailomis pranokdavo žinomus šventuosius), bet iš noro „kuo labiau padėti sieloms“ po 12 metų studijų tapo iki šių dienų plačiai žinomu sielų vadovu. Ir, žinoma, pasak Ignaco dvasinio palikimo tyrinėtojos, jis labiausiai mokėsi iš paties geriausio pavyzdžio – Jėzaus.

Minėta knyga apie šv. Ignacą, taip pat ir Švč. Mergelės Marijos mylėtoją, pirmą kartą Lietuvoje kovo 13-ąją buvo pristatyta Šiluvos piligrimų centre. Drauge su autore dalyvavo ir arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, parašęs knygos pratarmę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune