Rekolekcijose su arkivyskupu – apie besaikio valgymo ir gėrimo ydą bei kaip kreipti gyvenimą į saiką ir tvarką (2023 03 29)
Paskelbta: 2023-03-30 12:42:38

Nuotrauka – Inetos ir Aurimo Barkauskų

Trečiadienį, kovo 29 d., Kauno arkikatedroje per Gavėnios rekolekcijas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aptarė rajumo ydą. Ji tampa sunkia nuodėme, kai pasidaro nebevaldoma, kai rimtai pakenkiama sveikatai, savo pareigoms, savo ir kitų gyvenimui.

Ganytojas atkreipė dėmesį, į Šventąjį Raštą, kuris be užuolankų smerkia nesaikingumą valgant ir geriant. Sako, jog rajumas skatina tingumą, gimdo skurdą, netgi maištą prieš Dievą. „Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms“, – be kitų, konferencijoje cituotas apaštalo Pauliaus Laiškas romiečiams (14, 17–18).

Arkivyskupas priminė būtiną dvasinį alkį, kad žmogaus gyvenimas nebūtų nuobodus, prėskas. Šventieji savo gyvenimu mus moko, kaip turėti Dievo alkį. Jėzus sakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.“

Konferencijoje kalbėta apie siaubingiausias nesaikingumo pasekmes vartojant alkoholį. Nors jis sukurtas džiaugsmui, jo perteklius sukelia didžiausius sužeidimus, ypač šeimai. Labai nukenčia vaikai, kurie nebepasitiki pasauliu, išsiugdo žemą savivertę. Ganytojo žodžiais, kai alkoholio vartojimas tampa nevaldomas, niekas – nei titulai, nei pareigos, nei pinigai, o tik Dievas, bičiulių pagalba tegali žmogų sustabdyti.

„Visos ydos yra labai pavojingos, tad mums svarbu peržvelgti savo gyvenimą ir prašyti, kad Dievas atvertų mumyse daugiau pajėgų ir išteklių, kurios kreiptų gyvenimą į saikingumą, tvarkingumą. Prašykime Dievo pagalbos sau, savo artimiesiems. Dėkokime Jam, kad šiandien turime maisto ir gėrimo, kuriuo stipriname kūną. Melskimės, kad bado šmėkla išnyktų pasaulyje“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šiose rekolekcijose valandėlė skiriama Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, o vėliau švenčiama Eucharistija. Tądien ją drauge su arkivyskupu aukojo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, kunigas Ramūnas Norkus, kunigas Artūras Kazlauskas.

Rekolekcijų homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į Evangelijos pagal Joną (8, 31–42) bene pačius žinomiausius žodžius: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“ Dievo tiesą – tiesą iš didžiosios raidės – žmogus pajėgus pažinti. Ši tiesa mums buvo apreikšta. Ganytojo mintimi, protas ir Dievo apreiškimas nekonkuruoja. Tiesa yra Dievo Žodis, Jėzus Kristus. Jis savo tiesa įžengia į žmonių gyvenimus ir išvaduoja iš netiesos ir blogio.

Kitą trečiadienį, balandžio 6 d., rekolekcijas arkikatedroje užbaigs konferencija apie tingumą – septintąją ydą. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune