Arkivyskupijos kunigų malda už mirusius brolius, padėka už jų gyvenimą bei tarnystę (2023 11 15)
Paskelbta: 2023-11-15 13:28:45

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Eilinę konferenciją lapkričio 15-ąją arkivyskupijos kunigai pradėjo susirinkdami Kauno arkikatedroje bazilikoje į šv. Mišias už mirusius savo brolius tarnystėje.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pakvietė ir padėkoti už iškeliavusių pas Viešpatį arkivyskupijos dvasininkų – vyskupų ir kunigų – gyvenimą bei tarnystę, ir savo malda už juos papildyti tai, ko galbūt pritrūkta jų žemiškajame gyvenime.

„Nepaprastai svarbus toks maldos solidarumas“, – sakė homilijoje vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog kunigai, patarnaudami žmonėms, teikdami sakramentus, palydėdami mirusiuosius, dažnai susiduria su mirtimi, tad pavojus su ja apsiprasti. Tačiau nei vienas žmogus, taip pat ir kunigas neišvengia mirties slenksčio. Visi kada nors stosime į Viešpaties akivaizdą, o tai skatina geriau, įdedant daugiau širdies atlikti savo pareigas.

Šv. Mišiose prisiminti ir šiemet į amžinybę iškeliavę du arkivyskupijos kunigai: kunigas Žygintas Veselka (1949–1982–2023) bei monsinjoras Lionginas Vaičiulionis (1931–1958–2023). Kaune mirė du kunigai jėzuitai – tėvas Kazys Juozas Ambrasas SJ (1934–1988–2023) bei tėvas Gediminas Kijauskas SJ (1930–1960–2023). Šiemet sukako jau penkiolika metų, kaip Viešpaties artumoje ilsisi vyskupas Vladislovas Michelevičius (1924–1948–1986– 2008), buvęs Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras.

Arkikatedros lankytojai – šios maldos dalyviai kartu su dvasininkais sugiedojo „Viešpaties angelą“. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune