Piligrimystė, stiprinusi Romos Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bei Šiluvos bazilikų dvasinį ryšį (2023 11 20–24)
Paskelbta: 2023-11-27 12:21:59

Lapkričio 20–24 d. nedidelė, bet džiugi piligrimų grupė iš Kauno arkivyskupijos, lydima Jono Pauliaus II piligrimų centro kapeliono kunigo Artūro Kazlausko, leidosi pažinti Amžinąjį miestą – Romą.

Bendroje audiencijoje susitikę popiežių Pranciškų, aplankę šv. apaštalo Petro kapą, katakombas, Romos katedrą bei kitas svarbias piligrimystės vietas Romoje, šį kartą daugiau dėmesio skyrėme Didžiajai Švč. Mergelės Marijos bazilikai ir jos dvasinės giminystės saitais susietos Šiluvos šventovės ryšiui stiprinti. Piligrimai susitiko su šios bazilikos komisaru, arkivyskupu Rolandu Makricku ir Romoje studijuojančiu bazilikos ceremonmeisteriu kunigu Martynu Povylaičiu SC.

Visi piligrimai su kartu keliavusiais Šiluvos piligrimų centro atstovais, Šiluvos klebonu kunigu Šarūnu Petrausku ir parapijiečiais turėjo galimybę labiau pažinti Didžiosios Švč. Mergelės Marijos baziliką Romoje, kuri yra ženklas Dievo Gimdytojos kulto, neįtikėtinu greičiu plitusio po Efezo Susirinkimo (431 m.). Ši bazilika yra seniausia ir didingiausia Dievo Gimdytojos garbei skirta šventovė Vakarų krikščionybės pasaulyje. Čia saugomas ir gerbiamas legendomis apipintas Salus populi romani – Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas.

Dėkojame visiems keliavusiems piligrimams už bendrystę, maldą ir patirtą piligrimystės džiaugsmą.

 Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune