Arkivyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos – Dievo malonės laikas (2023 11 24–26)
Paskelbta: 2023-12-01 07:50:08

Lapkričio 24–26 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos tema „Dievui viskas įmanoma“. Rekolekcijas vedė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Vyskupas su rekolekcijų dalyviais dalijosi mintimis ir patirtimi, kaip besąlygiškai pasitikėti Dievu, Jo vedimu. Tai buvo maldos, Dievo artumo ir Jo malonės patyrimo laikas.

Dėkojame visiems savanoriams ir geradariams, padėjusiems tarnyste ir malda.

Sesuo Benedikta Aistė Cylikaitė SF,

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune