Šventinėje agapėje – arkivyskupo padėka savo pagalbininkams sielovadoje, kad jie yra „Kalėdų žmonės“ (2023 12 22)
Paskelbta: 2023-12-22 19:52:12

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

„Tai šeimos susitikimas! Tai bendrystė ir džiaugsmas tuo pašaukimu, kurį Viešpats skyrė darbuotis dėl savo Karalystės. Jis patikėjo mūsų širdims ir rankoms Jo paties darbą Kauno arkivyskupijoje“, – gruodžio 22-osios popietę sakė arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune. Čia ganytojo pakvietimu į maldą buvo  susirinkę jo artimiausi bendradarbiai kurijos institucijose, kitose organizacijose.

Artėjant šventoms Kalėdoms ir jau baigiantis 2023-iesiems šį tradicinį, tačiau kasmet gaiviai naują ir kitokį Viešpaties Dvasioje šventinį susitikimą arkivyskupas skyrė maldai už savo žmones – tą žaliuojantį vynuogyną – bei padėkai, kad per bendradarbių rankas, pačias įvairiausias jų atliekamas tarnystes Dievo malonė gali pasiekti arkivyskupijos teritorijoje gyvenančius žmones bei Lietuvą.

Eucharistiją su nuolatinių diakonų, kurie irgi išaugo tame vynuogyne ir toliau aktyviai darbuojasi arkivyskupijos sielovadoje – Dariaus Chmieliausko bei Arūno Kučiko, taip pat seminaristų patarnavimu koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis, kiti institucijose tarnaujantys kunigai.

Galinga choro giesmė atliepė tą džiugų, nerimastingą, tačiau kupiną išsipildymo vilties adventinį laiką.

„Savo tarnystę dovanodami broliams ir seserims jūs tarsi pratęsiant savo gyvenimą pagal Mergelės Marijos Magnificat. Esame sukurti Dievo šlovei!“ – dalijosi homilijos mintimis arkivyskupas Kęstutis, atkreipdamas dėmesį, jog iš tikrųjų gyvenimas nėra „apie mus“. Turime gyvybės ir gyvenimo dovaną, turime kažkokių dovanų, kažką galime – visa tai ateina iš Kūrėjo rankų. Dėl to esame sukurti skelbti Jo šlovei. Ganytojo žodžiais, apie tai mūsų gyvenimas, apie tai jo prasmė, apie tai mūsų amžinybė.

„Negana to, esame kviečiami tuo džiaugsmu dalytis, nes mes turime džiaugsmo šaltinį“, – be kita, pabrėžta homilijoje, vis dėlto pastebint, jog užduotis džiaugtis net ir krikščionims nėra lengva – nelengva būti „neliūdnu krikščionimi“. Bet nežiūrint visko – tai esminis mūsų darbas.

Homilijoje kalbėta ir apie Dievo alkstančias širdis – tik tokias širdis Dievas gėrybėmis apdovanoja! Juk, ganytojo žodžiais, nėra palaiminimo sotiesiems. Apie tai ir yra Kalėdos – Dievas trokšta dovanoti save, dalytis savimi su mumis, Jo alkstančiais. O žmogui skirta būti dovana vienas kitam. Kalėdos nesibaigė prieš 2000 metų – atrodo, Dievo įsikūnijimas tęsiasi: esame kviečiami tapti Jo malonės „oda ir mėsa“.

„Kad žmonės pajustų Kalėdas, turi būti Kalėdų žmonės, įsikūnijusios Dievo malonės „ambasadoriai“. Jūs, brangieji, tokie esate. Šiandien už tai jums dėkojame“, – sakė arkivyskupas užbaigdamas savo homiliją.

Po šv. Mišių ir jų palaiminimo šventinis susitikimas tęsėsi agapėje, kuri vyko kurijoje, – kartu pagiedant, pasidalijant kalėdaičiais, pasivaišinant adventinėmis vaišėmis, ištariant vienas kitam gerą žodį už  draugystę, geranoriškumą, pagalbą vieni kitiems per visus metus, palinkint džiugių Viešpaties Gimimo švenčių taip pat ir savo šeimose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune