Kauno arkivyskupijos ganytojų kalėdiniai vaizdo sveikinimai
Paskelbta: 2023-12-24 16:43:43

„Dievas tapo žmogumi, vienu iš mūsų. Jo vardas Emanuelis. Tai reiškia Dievas su mumis“ – sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS, kreipdamasis į brangiuosius žmones ir juos džiugiai sveikindamas šventų Kalėdų iškilmių proga.

Ganytojas, be kita, atkreipia dėmesį, jog Jėzaus Gimimas – ši Dievo artumo dovana skirta paguosti, sustiprinti mūsų širdims. Ji drąsina nepasiduoti, nepasimesti ir dovanoti vieni kitiems džiugią viltį. Juk mes dabar esame taip arti mūsų planetą aplankiusio Dievo širdies. Jis aplanko kiekvieną, jei pakviečiame Jį į savo širdį. Pirmas aplankymo ženklas – tai mus apimanti ramybė.

 Žr. daugiau vaizdo sveikinime

 

„Šventų ir džiaugsmo pilnų šventų Kalėdų!“ – linki mums visiems kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS. Ganytojo mintimi, Evangelijos žodžiai „Štai Dovydo mieste jums gimė Išganytojas“ yra pati brangiausia mums žinia, ir ji pradžiugina mus panašiai, kaip anuomet pradžiugino Betliejaus apylinkių piemenis.

Dievas ateina pas mus didžiausiame neturte ir nuolankume, parodydamas, jog ne turtai ar garbė padaro žmogų laimingą. Kardinolas linki visiems būti Betliejaus Kūdikio apdovanotiems ramybe ir džiaugsmu. 

  Žr. daugiau vaizdo sveikinime

 

„Kasmet Kalėdos skelbia mums tą paguodžiančią žinią, jog Jėzus Kristus tapo mūsų broliu. Kasmet tai priimame kaip jaudinantį pranešimą, kad nesame vieni, kad Dievas yra su mumis“, – šventų Kalėdų džiaugsmu dalijasi Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius BUŽAUSKAS.

Ganytojas ragina atsiliepti Dievui, taisytis iš savo gyvenimo paklydimų, stengtis būti labiau bendruomeniškiems, vieni kitiems patarnauti. Nes pats Dievas nori būti bendrystėje su žmonėmis. Nes pats Dievas nori būti mūsų broliu. 

 Žr. daugiau vaizdo sveikinime

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune