Jauniausia arkivyskupijoje Šv. Jono Pauliaus II parapija įspūdingo kryžiaus pašventinimu pradėjo naują bažnyčios statybos etapą (2019 06 02)
Paskelbta: 2019-06-02 21:55:50

Nuotraukos – Informacijos tarnybos ir Juozo Vaitkevičiaus

„Bažnyčia pirmiausia statoma žmonių širdyse“, – sakė birželio 2 d. arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, sveikindamas savo vizituojamą Šv. Jono Pauliaus II parapiją Kaune, jos kleboną kun. Andrių Alminą, pastoracinę tarybą, visus, kurie nuoširdžiai prisideda prie parapijos bendruomenės telkimo ir naujos bažnyčios statybos (ją parapija pradėjo 2017 m. liepą).

Šias pastangas vainikavo Kristaus Žengimo į dangų sekmadienį vyskupo Algirdo ta pačia proga pašventintas 33 metrų aukščio – aukščiausias Lietuvoje – kryžius, greta kurio bus pradedamas antrasis naujos bažnyčios statybos etapas. Minėtas kryžius-monumentas „Pašaukti laisvei“ (savo 33 metrų aukščiu simboliškai atkartojantis Kristaus amžių) yra architektūrinė naujai statomos bažnyčios dalis.

Tą sekmadienį  parapija surengė gražią šventę savo parapijos žmonėms, taip pat svečiams, visiems mikrorajono gyventojams, o pastatytas kryžius matomas iš toli, net ir nuo gretimų autostradų.

Šv. Mišioms lauke prie naujojo kryžiaus vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, mons. Artūras Jagelavičius, parapijos klebonas kun. Andrius Alminas, kun. Rastislavas Dluhy CSsR, kun. Peteris Hertelis CSsR, kun. Kęstutis Genys. Patarnavo diak. Audrius Jesinskas.

Kad jauniausia mūsų arkivyskupijoje parapija (įsteigta 2013 metais) ypač jauna ir gyva, paliudijo ir kelios dešimtys jaunuolių, kuriems šiose iškilmėse vysk. Algirdas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. „Jeigu Tave suranda Evangelija ir Kristus, tai yra patys geriausi dalykai gyvenime“, – kalbėjo ganytojas vėliau savo homilijoje primindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, ypač palydint jaunus žmones, tądien apdovanotus Šventosios Dvasios dovanomis.

„Kokia didžiulė garbė, kad Dievas mumis pasitiki“, – sakė vysk. Algirdas, kalbėdamas apie Jėzaus užduotį mokiniams eiti ir skelbti Evangeliją. Šv. Jono Pauliaus II parapija taip pat tęsia šią Jėzaus patikėtą misiją. Tai gali atrodyti sunkus darbas, bet jei Evangelija bus suprantama kaip pati didžiausia vertybė, tada norėsis ja dalytis su kitais.

„Jėzus žengė ne kažkur į kosmosą, bet į Tėvo artumą. Tačiau Jis išlieka su savo žmonėmis. Jis yra visur, kur skelbiamas Dievo žodis, teikiami sakramentai“, – kalbėjo ganytojas šioje džiugioje besikuriančios parapijos šventėje, atkreipdamas dėmesį, jog ir mūsų dangus prasideda ne kažkur aukštai, bet pirmiausia tarnystėje, paguodoje. Mes tarsi ragaujame dangaus, kai parodome gailestingumą ir draugiškumą, kai Viešpaties žodyje atrandame viltį ir gyvenimo prasmę.

 

 

Rekvizitai paramai: Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija, j.a.k. 303188959, sąskaita – LT86 7300 0101 5102 7120, AB Swedbank, kodas 70440.

Iki šių metų liepos 31 d. dienos galima patogiai ir greitai aukoti trumpuoju numeriu 1402 – auka 3 eurai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune