Šiluvos šventovės akcija: atnaujinkime „Nukryžiuotojo“ atvaizdą Ligonių Sveikatos koplyčioje
Paskelbta: 2021-02-24 12:26:33

Nuotrauka – Šiluvos šventovės

Šiluvos šventovė Gavėnios metui, kai apmąstomi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpiniai, inicijavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje >> saugomo XVII a. kontūrinio paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ tyrimo, restauravimo ir aktualizavimo darbus.

Šiam projektui reikalinga ir tikinčiųjų parama. Esame kviečiami prisidėti malda ir pinigine auka prie paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ restauravimo darbų projekto ir padėti surinkti 3000 eurų. Restauravimo darbus atliks aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza, atstovaujantis Manto Matuizos personalinei dailės kūrinių restauravimo įmonei. 

Kokia yra šio paveikslo istorija, kai jis buvo peršautas per XVII a. antrosios pusės religinius nesutarimus, kokia pamaldumo – permaldavimo – tradicija gyvavo apie 100 metų?  Kodėl norima aktualizuoti šį sakralųjį paveldą šiandien? 

Šiluvos šventovės bendradarbiai atkreipia dėmesį, jog 1608 m. Švč. Mergelė Marija, laikydama Kūdikį ant rankų, apsireiškė kalvinams ir padovanojo viltį, tačiau stebuklai šiuo įvykiu nesibaigia. Pagal rašytinius šaltinius, vyskupas Aleksandras Sapiega 1663 m. pastatydino Apsireiškimo koplyčią ir jos altoriui padovanojo paveikslą ,,Nukryžiuotasis“. Prie šios koplyčios 1669 m. konfliktas tarp kalvinų ir katalikų baigėsi susišaudymu, kurio metu paveikslas ,,Nukryžiuotasis“ buvo kliudytas. Vyskupas Kazimieras Pacas nurodė, kad koplyčioje prie akmens ties peršautuoju paveikslu kiekvieną penktadienį būtų aukojamos šv. Mišios su muzika Šventojo Kryžiaus garbei. Peršauto kryžiaus permaldavimas buvo tęsiamas apie 100 metų, kol, pastačius mūrinę Šiluvos bažnyčią, šis kryžius buvo pakabintas prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus, o kiek vėliau, vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais, jis buvo perkeltas į Ligonių Sveikatos koplyčią. Šioje koplyčioje ir dabar žmonės palieka savo negandas, gauna viltį, patiria stebuklų. „Nukryžiuotojo“ paveikslas tapo svarbiu krikščionių vienybės permaldavimo simboliu.

„Todėl ir šiais laikais norime tęsti pradėtą tradiciją ir prie šio „Nukryžiuotojo“ atvaizdo rengti Šventojo Kryžiaus pamaldas, ekumenines pamaldas, jį garsinti ir kitaip skatinti su juo susijusį pamaldumą. Daugiau informacijos skaitykite Rūtos Ginūnaitės straipsnyje ,,Nukryžiuotojo atvaizdas Šiluvos šventovėje kviečia į krikščionių vienybę“.

Tad raginame Gavėnios laiku, kada apmąstoma visus krikščionius vienijantis Kristaus Atpirkimo paslaptis, burtis į vilties, tikėjimo šeimą ir drauge prisidėti malda ar pinigine auka prie paveikslo ,,Nukryžiuotasis“ restauravimo darbų. Kviečiame prisidėti prie istorijos išsaugojimo bei tapti prasmingos jos tąsos bendrininkais ir drauge burtis į Gavėnios paramos akciją. Jos metu ne tik bus restauruojamas baroko laikotarpio ,,Nukryžiuotasis“, bet ir drauge jungiamasi į maldą Ligonių Sveikatos koplytėlėje, meldžiant už aukotojų fizinę, psichinę ir dvasinę sveikatą. Taip pat paaukojusiems daugiau nei 50 eurų bus uždegamos Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlėje intencijų žvakės bei už juos bus aukojamos šv. Mišios Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Dėkojame ir viltingai tikime, jog visi besimeldžiantys ir aukojantys galės fiziškai susitikti Didžiųjų Šilinių atlaidų metu ir per Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę kartu pasimelsti prie naujai restauruoto ,,Nukryžiuotasis“ paveikslo“, – rašoma Šiluvos šventovės pranešime.

Paramos gavėjas: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
Sąskaitos numeris: LT50 5013 9000 1400 0612
Paramos paskirtis: paveikslo „Nukryžiuotasis“ restauravimo darbai

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune