Prieš 30 metų per Sekmines vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Paskelbta: 2021-05-20 17:05:26

Prieš 30 metų, 1991-ųjų gegužės 19 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas mūsų kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Šiemet taip pat yra lygiai 25-eri metai, kai 1996 metų gegužės 19 dieną buvo paskirtas Kauno arkivyskupu ir vadovavo arkivyskupijai iki 2015 m. liepos.  

„Kardinolas (Vincentas Sladkevičius) pasiūlė (konsekraciją) per Sekmines, gegužės 19 dieną. Gegužės 3 d. Vatikano radijas oficialiai paskelbė apie mano nominaciją. Kulautuvoje atlikau rekolekcijas. Viskas buvo taip netikėta ir nelaukta, todėl buvo nelengva susikaupti. Meldžiausi ir viską sudėjau į Dievo rankas: „Viešpatie, pervedei per lagerius, Sibirą, vesk ir toliau, kad mano tarnystė Bažnyčiai būtų naudinga ir kad ieškočiau ne savo, bet tavo garbės.“ – savo atsiminimų knygoje „Viešpats mano šviesa“ (2013) rašo kardinolas Sigitas, prisimindamas to meto akimirkas.

Tą pačią dieną kardinolą pasveikino artimiausi kurijos bendradarbiai, o pats ganytojas gegužės 23 d. 12 valandą aukos Sekminių sekmadienio iškilmingą Eucharistiją Kauno arkikatedroje bazilikoje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Šv. JONO KRIKŠTYTOJO gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune