Atsiliepimą į studijuojančio jaunimo poreikius svarstė akademinės sielovados bendradarbiai (2021 06 17)
Paskelbta: 2021-06-22 14:59:42

Kaip ir kasmet, prasidėjus vasarai Kauno akademinės sielovados komanda – kunigai kapelionai bei jų pagalbininkės –  dalyvavo metų užbaigimo išvažiuojamajame posėdyje.

Šį kartą birželio 17 d. gausus akademinės sielovados bendradarbių būrys iš VDU, KTU, LSMU, LSU, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos bei arkivyskupijos kurijos rinkosi Vilkijoje, svečiuose pas Lietuvos sporto universiteto kapelioną, Vilkijos kleboną kunigą Liną Šipavičių.

Posėdis pradėtas arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimo žodžiu. Posėdyje prisiminta Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo mintis: „Akademinio jaunimo sielovada yra ypatinga jaunimo evangelizacijos forma, skirta evangelizuoti, ugdyti ir palaikyti būsimiems visuomenės kūrėjams, kurie gebėtų liudyti Evangeliją kultūrinio ir religinio pliuralizmo akivaizdoje, būtų pajėgūs evangelizuoti kultūrą ir įkultūrinti tikėjimą krikščioniška mąstysena kasdieniame gyvenime“ (Sinodo nutarimai, 535).

Posėdyje daug dėmesio skirta ieškoti naujų kelių, naujų būdų evangelizacijai ir sielovados veiklai aukštosiose mokyklose. Gilintasi ir diskutuota apie studijuojančio jauno žmogaus poreikius. Buvo suplanuota ateinančių metų akademinės sielovados veiklų programa.

Nuo rudens akademinei bendruomenei kiekvieną mėnesį bus pasiūloma vis kita veikla ir renginiai.

Rugsėjo pirmąją kviesime Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenes drauge švęsti Mokslo ir žinių dienos ir pradėti naujus studijų metus. Spalį – į jau tradicinį tapusį renginį „Atrask Kauną“, o lapkritį, kurį popiežius Pranciškus paskelbė jaunimo mėnesiu, vyks daug gražių renginių, skirtų jaunimui. Šį mėnesį taip pat kviesime į konferenciją bei stabtelėti prisimenant iškeliavusius į amžinybę mūsų bendruomenės narius. Gruodį rengsime adventinę Susikaupimo dieną.

2022 metais studentams pasiūlysime mūsų draugų organizuojamas Kairos rekolekcijas, debatų popietę, Atsinaujinimo dieną, susitikimą-konferenciją universitetų dėstytojams, o prasidėjus vasarai keliausime tradicija tapusį piligriminį žygį.

Plačiau apie ateinančių studijų metų veiklas bus galima rasti arkivyskupijos akademinės sielovados naujienose bei socialiniuose tinkluose.

Onos Eigirdaitės informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune